Osiąganie współpracy w grupie za pomocą współzależności

Konrad Maj

Abstract

ACHIEVING COOPERATION WITHIN A GROUP THROUGH INTERDEPENDENCE

As the studies presented show, the cooperation does not consists only in the creation of situation in which team members are dependent on their resources or if a team obtains an instruction (task interdependence).

The key factor is to create common goals or introduce cooperative reward structures (outcome interdependence). The results of numbers of experiments showed that such stimulation is conducive to, among others, broader exchange of information, and improvement of atmosphere within a team.

Autor Konrad Maj (Wydział Psychologii)
Konrad Maj
- Wydział Psychologii
Paginacja167-185
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Książka Grzybowski Marek (red.): Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu, 2011, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni
Streszczenie w języku polskim

W dobie rywalizacji i indywidualizmu współpraca jest często towarem deficytowym. Jednocześnie może być ona kluczowa dla efektywności zespołu zadaniowego. Współpracę w grupie można osiągać za pomocą wielu sposobów. Jak pokazują prezentowane badania, do jej wywołania nie wystarczy jedynie stworzenie sytuacji, w których członkowie grupy są wzajemnie zależni od posiadanych przez siebie zasobów czy też

otrzymali określoną instrukcję (współzależność zadaniowa). Kluczowe jest stworzenie warunku zbieżnych celów czy też wprowadzenie nagród kooperacyjnych (wspołzależność wynikowa). Rezultaty szeregu badań

pokazały, że tego rodzaju stymulacja sprzyja m.in. wzajemnej pomocy, szerszej wymianie informacji, poprawie atmosfery w zespole.

Językpl polski
Plik
Transfer-wiedzy.pdf z dnia 14-09-2015
3.51 MB
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=8899
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=8899
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?