Społeczna technologia człowieka. Aplikacja w praktyce badań z zakresu psychologii społecznej na przykładzie „efektu kameleona”.

Aleksandra Karwowska , Wojciech Kulesza

Abstract

This article aims is to demonstrate the social aspect of the technology of human in acting “chameleon effect”. It has been analyzed whether this result is behind the effectiveness of integration and training workshops, which back to profitable businesses in the form of increasing the employee productivity. The novelty of this study was to carry them out under natural conditions and in groups. To accomplish these objectives, longitudinal study were used, running in two stages. During the first – behavior of 100 students was controlled, and after four months in the second study – 84 students. The results confirmed the existence of the “chameleon effect” in groups, in natural conditions and demonstrated a significant impact on the efficiency of copying the exercise and a larger display of sympathy after the workshop integration. These results can be directly applied in practice.
Author Aleksandra Karwowska
Aleksandra Karwowska,,
-
, Wojciech Kulesza (Wydział Psychologii)
Wojciech Kulesza,,
- Wydział Psychologii
Pages43-56
Publication size in sheets0
Book Grzybowski Marek (eds.): Transfer wiedzy w ekonomii i zarządzaniu, 2012, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Morskiej w Gdyni
Abstract in PolishCelem artykułu jest wykazanie społecznego aspektu technologii człowieka w działaniu „efektu kameleona”. Analizowano, czy efekt ten stoi za skutecznością warsztatów integracyjnych oraz szkoleń, które zwrotnie przynoszą zysk przedsiębiorstwom w postaci wzrostu produktywności pracowników. Nowością tych badań było przeprowadzenie ich w warunkach naturalnych oraz w grupach. Do realizacji tych celów posłużono się badaniem podłużnym, przebiegającym w dwóch etapach. W pierwszym – kontrolowano zachowania 100, a po czterech miesiącach w drugim – 84 studentów. Wyniki badań potwierdziły występowanie „efektu kameleona” w grupach, w naturalnych warunkach, oraz znaczący wpływ kopiowania na sprawność wyko- nywania zadania i większe okazywanie sympatii po warsztatach integracyjnych. Wyniki te mogą być wprost aplikowane w praktyce.
Languagepl polski
File
Transfer-wiedzy-publikacja.pdf of 14-09-2015
6.77 MB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9072
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9072
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?