Strategie utrzymania samooceny, czyli jak złagodzić ból przegranej.

Marina Noske

Abstract

The main objective of this paper is presentation of a series of strategies allowing to maintain a positive self-esteem in a situation of own group failure. Chosen as the theoretical basis was Henry Tajfel's theory of social identity, according to which activation of group identity contributes to formation and persistence of behavior favoring own group and helps to maintain self-esteem. Eight remedial strategies were described and illustrated: reference group change, denial, transvaluation and attribution of failure to external factors, making favorable comparisons, diminishing opponents, punishment and reducing relation with own group.
Author Marina Noske (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Marina Noske,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Pages354-371
Publication size in sheets0
Book Ciechowicz Jan, Moska Waldemar (eds.): Futbol w świecie sztuki, 2012, Wyd. UG i Nadbałtyckie Centrum Kultury
Abstract in Polish

Głównym celem artykułu jest przedstawienie szeregu strategii pozwalających na utrzymanie pozytywnej samooceny w sytuacji porażki grupy własnej. Za teoretyczną podstawę obrana została teoria tożsamości społecznej Henriego Tajfela, zgodnie z którą aktywizacja tożsamości grupowej przyczynia się do powstawania i utrzymywania się zachowań faworyzujących grupę własną oraz pomaga utrzymać samoocenę i  poczucie własnej wartości. Opisano i zobrazowano osiem strategii zaradczych: zmiana grupy odniesienia, zaprzeczanie, przewartościowywanie i tłumaczenie porażki czynnikami zewnętrznymi, dokonywanie korzystnych porównań, dewaluacji rywala, karanie oraz pomniejszanie więzi z grupą własną.

Languagepl polski
File
tytul.jpg of 14-09-2015
294.99 KB
spis.jpg of 14-09-2015
500.96 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9280
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9280
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?