Tomasza z Akwinu egzystencjalna koncepcja osoby i jej godności. Komentarz do Summy teologii,część I, kwestia 29, artykuł 1

Marek Piechowiak

Abstract

STRESZCZENIE

            Opracowanie stanowi komentarz do korpusu artykułu 1 kwestii 29 części 1 Summy teologii, najważniejszego tekstu dotyczącego Tomaszowej koncepcji osoby i godności, która uznawana jest przez niego za podstawę bycia osobą. Akwinata występuje dalece poza ujęcie Boecjańskie, zgodnie z którym najważniejszą doskonałością osoby jest rozumność. W porównaniu z metafizyką Arystotelesa jest zasadnicza różnica ujęcia aksjologicznego wymiaru indywidualności. O ile dla tego ostatniego racją indywidualności było to, co niedoskonałe, potencjalne (materia), u Tomasza racją tą jest to, co najdoskonalsze – najdoskonalszy akt bytu, obejmujący wszystko inne, co jest w człowieku – istnienie. Indywidualność jest ontologiczną doskonałością, a nie przejawem niedoskonałości. To rewolucja także, a nawet przede wszystkim, w porównaniu z ujęciem Platona, dla którego w pełni realne były ogólne idee.
            Wypracowana przez Tomasza z Akwinu koncepcja osoby jest koncepcją typu egzystencjalnego. Racją nazwania czegoś osobą jest istnienie w szczególnie doskonały sposób. W przeanalizowanym wyżej tekście istnienie w szczególnie doskonały sposób charakteryzowane jest jako istnienie w sposób szczególny i doskonalszy indywidualne i odrębne, w porównaniu z innymi, nierozumnymi bytami. W świetle Tomaszowej metafizyki im bardziej jest coś indywidualne i odrębne, tym bardziej jest. Osoby zatem tym się przede wszystkim różnią od innych bytów, że bardziej, mocniej są. Ten szczególny – właściwy osobie – sposób istnienia, w świetle innych wypowiedzi Akwinaty może być określany jako istnienie dla siebie samego, istnienie jako cel sam w sobie, jako wolność czy wreszcie jako godność. 

Author Marek Piechowiak (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Marek Piechowiak,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Pages35-47
Publication size in sheets0
Book Piechowiak Marek, Turowski Tomasz (eds.): Szkice o godności człowieka, 2012, Oficyna
Languagepl polski
File
2012-Tomasza-z-Akwinu-koncepcja-osoby-i-godnosci.pdf of 14-09-2015
7.62 MB
2012-Szkice-o-godnosci-035.jpg of 14-09-2015
864.94 KB
Tomasza-z-Akwinu-egzystencjalna-koncepcja-osoby-i-jej-godnosci-Piechowiak-M.pdf of 14-09-2015
462.41 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9307
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9307
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?