Jak Internet przyspiesza przemiany społeczne? Modyfikacja modelu wpływu społecznego Nowaka-Szamreja-Latané

Tomasz Rak , Wojciech Kulesza

Abstract

Dynamiczna teoria wpływu społecznego Nowaka-Latané, rozpatrująca wzajemne oddziaływanie członków dużych grup, opisuje powolne rozchodzenie się opinii w społeczeństwach. Obserwacja niedawnych wydarzeń w Północnej Afryce pokazuje jednak, że tamtejsze przemiany polityczne zachodzą błyskawicznie w całej populacji. W niniejszym rozdziale proponowana jest modyfikacja modelu w celu jego adaptacji do współczesnych wydarzeń obserwowanych na arenie politycznej. Zmiany dotyczą uwzględnienia aspektu komunikacji globalnej, co jest następnie empirycznie weryfikowane. Wyniki sugerują, że Internet w nowoczesnych społeczeństwach przyspiesza przemiany społeczne bardziej, niż sugerowałoby to podejście Nowaka i Latané.
Author Tomasz Rak
Tomasz Rak,,
-
, Wojciech Kulesza (Wydział Psychologii)
Wojciech Kulesza,,
- Wydział Psychologii
Pages18-26
Publication size in sheets0.5
Book Małgorzata Wysocka-Pleczyk, Beata Świeży (eds.): Człowiek zalogowany 1. Od mowy nienawiści do integracji w sieci, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISBN 9788393492640
URL https://www.academia.edu/5451180/Jak_Internet_przyspiesza_przemiany_spo%C5%82eczne_Modyfikacja_modelu_wp%C5%82ywu_spo%C5%82ecznego_Nowaka-Szamreja-Latan%C3%A9
Languagepl polski
File
Cz-owiek-zalogowany-Od-mowy-nienawisci-do-integracji-w-sieci.pdf of 14-09-2015
2.63 MB
Score (nominal)5
Citation count*1 (2020-05-09)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9873
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9873
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?