Jak ludzie reagują na oskarżenia i co z tego wynika dla ich spostrzegania. Przykład z dziedziny relacji między politykami a zwykłymi obywatelami

Krystyna Skarżyńska

Abstract

Przedstawiono badania sprawdzajace, jak ludzie reagują na publiczne ([prasowe) oskarżenia polityków o naruszenie określonej normy prawnej lub obyczajowej (korupcję, zatrudnienie nielegalnego imigranta, intymne stosunki z podwadnym/przełożonym). Kontrolowano sposób reagowania polityka na oskarzenia (przyznanie się, połączone z przeproszeniem; obwinianie innych, całkowite zaprzeczanie udziału w zarzycanym czynie), płeć polityka, płeć oraz orientację polityczną osób oceniających. Okazało się, że całkowite zaprzecaanie oskarżaniu i odrzucanie winy skutkuje najgorszymi ocenami polityka. Stwierdzono takze istotne interakcje między płcią polityka, rodzajem oskarżenia i opcją polityczną osoby oceniajacej - a sposobem percpcji polityka. Ujawniły się w tyen sposób stereotypy płci, szczególnie silnie obecne wśród osób o prawicowej autoidentyfikacji politycznej.             
Autor Krystyna Skarżyńska (Wydział Psychologii)
Krystyna Skarżyńska
- Wydział Psychologii
Paginacja181-193
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Książka Skarżyńska Krystyna (red.): Między ludźmi...Oczekiwania, interesy, emocje, 2012, Scholar
Językpl polski
Plik
strona-tytu-owa.pdf z dnia 14-09-2015
63.34 KB
strona-informacyjna.pdf z dnia 14-09-2015
54.58 KB
spis-tresci-1.pdf z dnia 14-09-2015
83.78 KB
spis-tresci-2.pdf z dnia 14-09-2015
58.2 KB
rozdzia-2.pdf z dnia 14-09-2015
170.6 KB
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=9880
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=9880
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?