Sztuka, wiedza i opowieść. Wpływ obecności i charakteru tekstu nt. dzieła sztuki na ocenę prezentowanej kompozycji

Elżbieta Petruk , Anna Waligórska

Abstract

Przedstawione badanie miało na celu zbadanie, w jaki sposób informacje należące do różnych struktur poznawczych wpływają na odbiór dzieła sztuki. Badano wpływ obecności i rodzaju opisu (narracyjnego vs paradygmatycznego) na ocenę Wartości artystycznej i Przejrzystości struktury prezentowanych dzieł malarstwa, a także poczucie bliskości postawy autora obrazu. Jako podstawę sformułowanych hipotez przyjęto psychologiczne koncepcje narracji (Bruner, 1986, Trzebiński i Zatorski, 2003) oraz fazową teorię odbioru sztuki autorstwa Romana Ingardena (1958). Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety opartej na Dyferencjale Semantycznym Andrzeja Strzałeckiego (2006). W eksperymencie wzięły udział 102 osoby. Zakładano, że obecność tekstu wpłynie pozytywnie na ocenę obrazów na opisanych powyżej wymiarach. Oczekiwano także, że oddziaływanie tekstu o strukturze narracyjnej będzie silniejsze niż kategorialnego tekstu o analogicznej treści. Potwierdzono niemal wszystkie zakładane hipotezy. Grupa bez opisu towarzyszącego dziełom osiągnęła istotnie niższe wyniki ich oceny w kontekście wszystkich analizowanych zmiennych niż grupy z opisem paradygmatycznym i narracyjnym. Wyniki badania wskazują także na wyższą ocenę wartości artystycznej prezentowanych dzieł oraz na większe poczucie bliskości postawy artysty w grupie z opisem narracyjnym niż opisem paradygmatycznym.

Author Elżbieta Petruk
Elżbieta Petruk,,
-
, Anna Waligórska (Wydział Psychologii)
Anna Waligórska,,
- Wydział Psychologii
Pages111-132
Publication size in sheets1.05
Book Bokus Barbara, Kloch Zbigniew (eds.): Teksty i interpretacje, Język-Poznanie-Komunikacja, vol. 17, 2013, Studio Lexem
Languagepl polski
File
EP-AW-1.JPG of 14-09-2015
570.94 KB
EP-AW-2.JPG of 14-09-2015
417.35 KB
EP-AW-3.JPG of 14-09-2015
421.68 KB
EP-AW-4.JPG of 14-09-2015
480.79 KB
EP-AW-5.JPG of 14-09-2015
477.08 KB
EP-AW-1.JPG of 14-09-2015
570.94 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10179
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10179
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?