Więzi społeczne, satysfakcja z życia a kryzys finansowy. Przykład Islandii

Katarzyna Growiec

Abstract

Article deals with the probelm of social change in relationships, especially relationships parent-adult children over the last 25 years in Iceland. Especially a lot of place is dedicated to the transition patterns of relationships during the economic crisis and the sustainability of these changes. From previous studies we know that Icelandic society 25 years ago belonged to one of the more liberal when it comes to the social perception of the role of parents and the extent of their sacrifice for the good of the children. The situation was similar in the Nordic countries such as in Denmark and Sweden and in Finland and the Netherlands. However, in 2000 the situation changed dramatically, and lasted up to 2008. Economic crisis made the relationship parent-adult children even stronger.
Author Katarzyna Growiec (Wydział Psychologii)
Katarzyna Growiec,,
- Wydział Psychologii
Pages238-269
Book Skarżyńska Krystyna (eds.): Między ludźmi. Oczekiwania, interesy, emocje, 2012, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”
Abstract in Polish

Artykuł dotyczy przemian więzi społecznych, przede wszystkim więzi rodzice-dorosłe dzieci w ciągu ostatnich 25 lat na Islandii. Szczególnie dużo miejsca zostanie poświęcone przemianom wzorców więzi w czasie kryzysu ekonomicznego oraz trwałości tych przemian. Z dotychczasowych badań wiemy, że społeczeństwo islandzkie 25 lat temu należało do jednego z bardziej liberalnych, jeśli chodzi o społeczną percepcję roli rodziców i zakresu ich poświęcenia dla dobra dzieci. Podobnie wyglądała sytuacja w krajach skandynawskich m.in. w Danii i Szwecji czy w Finlandii i Holandii. Natomiast w roku 2000 sytuacja ulegała diametralnej zmianie, a trwający od 2008 r. kryzys ekonomiczny ją podtrzymał i nieco wzmocnił. Otóż obecnie Islandia przesunęła się na skali percepcji rodzicielstwa w stronę centrum zajmowanego przez kraje Europy kontynentalnej a nawet krajów śródziemnomorskich. Jest to zmiana istotna statystycznie, która ma duże znaczenia dla życia społecznego.

Languagepl polski
File
Miedzy-ludzmi-skan.pdf of 14-09-2015
1.02 MB
K-Growiec-105.pdf of 14-09-2015
1.06 MB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10296
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10296
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?