Polszczyzna w leksykografii dwujęzycznej - dylematy i postulaty

Jadwiga Linde-Usiekniewicz

Abstract

The chapter discusses the representation f Polish as both source and target language in bilingual dictionaries and the way this representation influences both he macro- and the microstructure of a dictionary. The issues discussed are the typological closeness of the two languages or its lack, the diffferences between the two lexicographic traditions that meet in a bilingual dictionary and -- last but not least -- whether the dictionary will be used for encoding or for decoding purposes. It is argued that a unique model of representing Polish in bilingual dictionary is not possible and imposing it would be counterproductive. Indeed, all the issues discussed should be addressed in actual lexicographic practice.
Author Jadwiga Linde-Usiekniewicz (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Jadwiga Linde-Usiekniewicz,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pages105-122
Publication size in sheets0
Book Problemy leksykografii. Historia - metodologia - praktyka, 2011, Lexis
Abstract in PolishW rozdziale poruszono zagadnienia dotyczące reprezentacji  polszczyzny jako jezyka źródłowego i docelowego i wpływu sposobu representacji na mikro- i makrostruktuę słowników dwujęzycznych. Zwraca się uwagę na to, że na dobór sposobu prezentacji polszczyzny ma wpływ nie tylko bliskość strukturalna obu języków oraz podobieństwo tradycji leksykograficznej, ale też to, czy słownik adresowany jest dla rodzimych użytkowników języka polskiego, czy przeciwnie -- dla cudzoziemców. W konkluzji stwierdza się, że stworzenie jednego wzorca reprezentacji polszczyzny w słownikach dwujęzycznych jest niemożliwe, a nawet niewskazane, natomiast wszystkie wymienione wcześniej kwestie muszą być uwzględniane w praktyce leksykograficznej.
Languagepl polski
File
Leksykografia1.pdf of 14-09-2015
836.43 KB
Leksykografia1.pdf of 14-09-2015
836.43 KB
Leksykografia1.pdf of 14-09-2015
836.43 KB
Leksykografia2.pdf of 14-09-2015
836.43 KB
Leksykografia1.pdf of 14-09-2015
836.43 KB
Leksykografia2.pdf of 14-09-2015
836.43 KB
Leksykografia3.pdf of 14-09-2015
836.43 KB
Leksykografia1.pdf of 14-09-2015
208.45 KB
Leksykografia1.pdf of 14-09-2015
208.45 KB
Leksykografia2.pdf of 14-09-2015
496.98 KB
Leksykografia1.pdf of 14-09-2015
208.45 KB
Leksykografia2.pdf of 14-09-2015
496.98 KB
Leksykografia3.pdf of 14-09-2015
836.43 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10309
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10309
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?