"Tęczowe społeczeństwo" Co sie stało z większością? Nowe problemy wielokulturowości i hipotezy badawcze

Kazimierz Krzysztofek

Abstract

 

The author’s point is that a broader understanding of multiculturalism is needed in our reflection on societies in XXI c. Multiculturalism is a correlate of most processes in the open, pluralistic society. Multiculturalism is conceived in this article as a diversity. The up to now discourse on multiculturalism referred to that from the minority perspective, notably, ethnic minority. Perception of multiculturalism was strongly determined by the ethnic, religious and language factors. Nowadays,  such a reductionism seems obsolete in the approach to multiculturalism. The ethnic factor is still important but it does not suffice as differences and tensions brought about by other than ethnic or religious factors weigh more and more on the social morphology. Open, democratic societies have for decades been differentiated sub-culturally or regionally but the cultural majority was not put into question. At present, the social landscape is changing due to emergence of new minorities, which are not ethnic ones. We are witnessing the heterogenization of cultural majorities in the open, globalized and networked societies which are becoming more and more “rainbow societies”.

Author Kazimierz Krzysztofek (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Kazimierz Krzysztofek,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pages57-78
Publication size in sheets0
Book Biernacka Maja, Krzysztofek Kazimierz, Sadowski Andrzej (eds.): Społeczeństwa wielokulturowe: Nowe wyzwania i zagrożenia, 2012, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
Abstract in Polish 

Tezą tego artykułu jest stwierdzenie, że w naszej refleksji nad społeczeństwami wXXI w. potrzebne jest szersze niż w przeszłości rozumienie wielokulturowości. Jest ona korelatem większości procesów w otwartym, pluralistycznym społeczeństwie. W artykule wielokultulturowość jest pojmowana jako różnorodność tout Cort. Dotychczasowe dyskursy wielokulturowośći ukazywały ją z perspektywy mniejszości, przede wszystkim etnicznej. Percepcja wielokulturowości była zdeterminowana przez czynniki etniczne, religijne, językowe i in.. Dzisiaj takie redukcjonistyczne podejście wydaje się nieadekwatne i i nierelewantne. Czynnik etniczny jest nadal istotny, jednakże niewystarczający w wyjaśnianiu problemu, różnice i napięcia są coraz części powodowane przez inne niż etniczny czynniki, które określają morfologię społeczną. Przez wiele dekad otwarte demokratyczne społeczeństwa były zróżnicowane subkulturowo, regionalnie i in., ale istnienie większości kulturowej nie było poddawane w wątpliwość.  Obecnie pejzaż społeczny ulega zmianie wskutek pojawiania się nowych mniejszości, które nie są etniczne. Jesteśmy świadkami heterogenizacji większości kulturowych w zglobalizowanym sieciowym społeczeństwie, które staje się coraz bardziej „tęczowe”.Languagepl polski
File
multicult-art.pdf of 14-09-2015
170.02 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=10470
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=10470
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?