Wczesne wspomaganie rozwoju językowego u dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych

Tadeusz Gałkowski

Abstract

Rozpoznawanie zaburzeń w porozumiewaniu się u dzieci z ASD stwarza poważne trudności metodologiczne. W trakcie procesu rehabilitacji ujawniają się możliwości opanowania przez tą grupę pacjentów podstawowych nawyków związanych z przekazywanie i odbiorem informacji. W ramach programu wczesnej interwencji udaje się wytworzyć możliwość wyrównywania tych ograniczeń.
Autor Tadeusz Gałkowski (Wydział Psychologii)
Tadeusz Gałkowski
- Wydział Psychologii
Paginacja283-292
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Książka Obrębowski Andrzej (red.): Wprowadzenie do neurologopedii, 2012, TERMEDIA WYDAWNICTWA MEDYCZNE, DOI:ISBN 978-83-62138-78-4
DOIDOI:ISBN 978-83-62138-78-4
Językpl polski
Plik
wprowadzenie-do-neurologopedii.pdf z dnia 14-09-2015
204.08 KB
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=11254
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=11254
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?