Kontakty w Internecie – substytut czy rozwój relacji społecznych? W jaki sposób Internet zmienia nasze życie.

Kamil Henne

Abstract

W literaturze dotyczącej psychologicznych i społecznych skutków korzystania z Internetu trwa dyskusja, czy medium to wpływa pozytywnie na rozwój kontaktów społecznych, budowanie sieci wsparcia społecznego oraz zwiększanie dobrostanu psychicznego użytkowników; czy też przeciwnie – Internet niszczy sieci społeczne, obniża zaufanie, sprawia ludzi mniej szczęśliwymi. W czasach, kiedy Internet przestaje już być ekskluzywnym medium, dostępnym jedynie dla niewielkiej grupy społeczeństwa, warto podsumować dane naukowe na temat charakteru tego wpływu,

Analizy przedstawione w tym tekście pochodzą z trzech badań polskich: 1. Badania wykorzystania Internetu przeprowadzone na reprezentatywnej próbie Polaków; 2. Badania korzystania z Internetu przez polską młodzież; 3. Badania graczy w fabularne gry sieciowe. Wyniki pierwszych badań wskazują, że ci, którzy korzystają z Internetu (dłużej oraz bardziej intensywnie), mają wyższy poziomu zaufania, uczestniczą w większej liczbie aktywności obywatelskich, deklarują wyższe poczucie wsparcia społecznego, są także bardziej szczęśliwi. Wyniki drugich badań wskazują na mediacyjną rolę Internetu pomiędzy środowiskiem społecznym młodzieży a kapitałem społecznym młodzieży, szczególnie jeśli chodzi o typ wykorzystywanych usług sieciowych. Wyniki trzeciego badania pokazują, jak poziom dobrostanu psychologicznego u osób grających w gry sieciowe zależeć może od interakcji charakterystyk psychologicznych oraz sposobu korzystania z Internetu.

Wnioski, jakie płyną z opisywanych w tekście analiz wzmacniają tezę o pozytywnej funkcji wykorzystania Internetu dla podnoszenia jakości życia współczesnych ludzi - nie tylko jako medium wzmacniającego istniejący kapitał społeczny i szczęście ale także kompensującego pewne deficyty zasobów społecznych i psychologicznych. Ważnym czynnikiem okazuje się tu sposób korzystania z tego medium (ilość czasu korzystania ale też typ używanych usług internetowych), co przenosi dyskusję w inny nieco wymiar – aktualne pytanie brzmi „jak sposób korzystania z Internetu zmienia nasze życie”.

Author Kamil Henne (Wydział Psychologii)
Kamil Henne,,
- Wydział Psychologii
Pages216-236
Publication size in sheets0
Book Skarżyńska Krystyna (eds.): Między ludźmi... Oczekiwania, interesy, emocje., 2012, Wydawnictwo Naukowe Scholar
Languagepl polski
File
miedzy-ludzmi-katedra-1.JPG of 14-09-2015
548.57 KB
miedzy-ludzmi-katedra-2.pdf of 14-09-2015
59.69 KB
miedzy-ludzmi-katedra-31.JPG of 14-09-2015
575.05 KB
miedzy-ludzmi-katedra-32.JPG of 14-09-2015
539.87 KB
miedzy-ludzmi-katedra-4.pdf of 14-09-2015
1.01 MB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=11473
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=11473
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?