Esencjalizm, bytowość i dehumanizacja jako pozastereotypowe aspekty postrzegania grup społecznych

Michał Bilewicz , Mirosław Kofta , Marek Drogosz

Abstract

W ciągu ostatnich dziesięcioleci psychologowie dostrzegli, że kategorie społeczne postrzegane są nie tylko jako zbiór jednostek, lecz czasem jako realnie istniejące byty, połączone trudną do dostrzeżenia więzią, a nawet obdarzone zbiorową intencjonalnością. Grupy czasem postrzegane są jako podobne gatunkom biologicznym, a ich członkowie jako bardziej bądź mniej obdarzeni ludzkimi właściwościami. Każdy z tych sposobów postrzegania ma też specyficzne następstwa emocjonalne oraz behawioralne – co znajduje odzwierciedlenie w rozdziałach przedstawianej czytelnikowi książki, które pokazują funkcje, jakie dehumanizacja, esencjalizm i bytowość mogą pełnić w konfliktach międzygrupowych, represjach, wojnach, a nawet ludobójstwie.
Author Michał Bilewicz
Michał Bilewicz,,
-
, Mirosław Kofta
Mirosław Kofta,,
-
, Marek Drogosz (Wydział Psychologii)
Marek Drogosz,,
- Wydział Psychologii
Pages7-11
Book Drogosz Marek, Bilewicz Michał, Kofta Mirosław (eds.): Poza stereotypy: Dehumanizacja i esencjalizm w postrzeganiu grup społecznych, 2012, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ISBN 978-83-7383-492-7, 281 p.
URL http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2169
Languagepl polski
File
01-Bilewicz-i-in.pdf of 14-09-2015
291.52 KB
POZA-STEREOTYPY-info-str-3-6.pdf of 14-09-2015
211.71 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=11630
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=11630
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?