Kwestia przynalezności do mniejszości narodowych jako "dana osobowa" - wady i zalety

Marlena Wach

Abstract

 Zakaz przetwarzania informacji o rzynalezności do mniejszości to tylko jedno z praw zagwarantowanych w polskim ustawodawstwie. Autorka określa co to jest dana osobowa, wskazuje, że m.in. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy, przekonania religijne, przynależność wyznaniową to dane osobowe wrażliwe, definiuje mniejszość narodową i etniczną, wskazuje na prawa mniejszości narodowych oraz wpływ "danej wrażliwej" - przynależności do mniejszości narodowej, etnicznej czy przynalezności wyznaniowej - na sytuację jednostki.
Autor Marlena Wach (Wydział Prawa)
Marlena Wach
- Wydział Prawa
Paginacja422-428
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Książka Gardocka Teresa, Sobczak Jacek (red.): Prawa mniejszości narodowych, vol. I, nr I , 2011, Adam Marszałek, DOI:ISBN 978-83-7611-772-0
DOIDOI:ISBN 978-83-7611-772-0
URL http://www.księgarnia-naukowa.pl/wiecej.php?id=pt-364
Językpl polski
Plik
PRAWA-MNIEJSZOSCI-NARODOWYCH.pdf z dnia 14-09-2015
254.36 KB
img481.jpg z dnia 14-09-2015
1.2 MB
img482.jpg z dnia 14-09-2015
973.51 KB
img483.jpg z dnia 14-09-2015
1.23 MB
img484.jpg z dnia 14-09-2015
1.11 MB
img485.jpg z dnia 14-09-2015
1.36 MB
img486.jpg z dnia 14-09-2015
1.11 MB
img486.jpg z dnia 14-09-2015
1.11 MB
img487.jpg z dnia 14-09-2015
1.37 MB
img488.jpg z dnia 14-09-2015
1.09 MB
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13349
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13349
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?