Budowanie relacji z mediami w społeczeństwie sieciowym, czyli opera w dwóch aktach

Maciej Mrozowski

Abstract

Logika funkcjonowania społeczeństwa opartego na wiedzy jest teoretycznie prosta, bowiem wytwarza ono i gromadzi coraz większe zasoby informacji, a następnie dane są przetwarzane na wiedzę naukową i ekspercką, a ta z kolei jest popularyzowana i stosowana. Jednak w praktyce nie jest już tak prosto., ponieważ człowiek ma ograniczone możliwości przetwarzania informacji, a jeszcze bardziej ograniczone możliwości modyfikacji zachowań i stylu życia. Stąd też pojawiają się luki między dynamiką przyrostu informacji prostych (danych), informacji przetworzonych (wiedza) i informacji zastosowanych (wdrożenia). Obok efektów wynikających z opóźnienia rozumienia i zastosowania wiedzy w społeczeństwie sieciowym, w tekście zostały przedstawione ogólne prawidłowości (model) cyrkulacji informacji i skutecznego zarządzania informacją w takim społeczeństwie na przykładzie podmiotów działających w sektorze rolno-spożywczym. Ten sektor, jak każda rozwinięta dziedzina życia gospodarczego, powinien być obecny w mediach tak tradycyjnych, jak nowych (internet), bo tylko systemowe działania zakrojone na szeroką skalę mogą reprezentować interesy i stanowisko tego sektora w ważnych debatach społecznych (np. afera mięsna czy GMO)
Autor Maciej Mrozowski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Maciej Mrozowski
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Paginacja11-23
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Książka Jaska Ewa, Szczykutowicz Anita (red.): Media relations w sektorze rolno-spożywczym, 2012, Wydawnictwo SGGW
Językpl polski
Plik
swps-10-001.jpg z dnia 14-09-2015
201.34 KB
swps-10-003.jpg z dnia 14-09-2015
391.62 KB
swps-10-001.jpg z dnia 14-09-2015
201.34 KB
swps-10-001.jpg z dnia 14-09-2015
201.34 KB
swps-10-001.jpg z dnia 14-09-2015
201.34 KB
swps-10-002.jpg z dnia 14-09-2015
262.58 KB
swps-10-001.jpg z dnia 14-09-2015
201.34 KB
swps-10-003.jpg z dnia 14-09-2015
391.62 KB
swps-10-003.jpg z dnia 14-09-2015
391.62 KB
swps-10-004.jpg z dnia 14-09-2015
390.84 KB
swps-10-004.jpg z dnia 14-09-2015
390.84 KB
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13647
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13647
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?