Kształcenie dziennikarzy w czasach postdziennikarstwa i innych postów

Maciej Mrozowski

Abstract

Tradycyjne modele kształcenia dziennikarzy (akademicki i rzemieślniczy) przezywają kryzys spowodowany ekspansją dziennikarstwa internetowego (obywatelskiego, amatorskiego,dyletanckiego). Mimo to demokracja wymaga kompetentnych dziennikarzy rzetelnie informujących o stanie spraw publicznych. Akademicki model kształcenia zawodowego dziennikarzy nie traci więc racji bytu, ale musi zostać uelastyczniony.Artykuł przedstawia kilka wariantów nowego modelu kształcenia, uwzględniając dwustopniową edukację (licencjat, magisterium). Chodzi w nim o pogodzenie nauki zawodu z rozwijaniem wiedzy o wybranej dziedzinie życia społecznego. Dziennikarz nie może być dziś sprawnym rzemieślnikiem-ignorantem, musi godzić wiedzę o rzeczywistości ze świadomością warsztatu (komunikatywność, atrakcyjność, rzetelność przekazu).
Author Maciej Mrozowski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Maciej Mrozowski,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pages13-27
Publication size in sheets0
Book Gawroński Sławomir (eds.): Studia dziennikarskie. Uwarunkowania teraźniejszości, wyzwania przyszłości., 2011, Konsorcjum Akademickie WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, WSZi A w Zamościu
Languagepl polski
File
swps-9-001.jpg of 14-09-2015
346.23 KB
swps-9-002.jpg of 14-09-2015
523.49 KB
swps-9-003.jpg of 14-09-2015
530.74 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13648
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13648
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?