Źródła informacji i media lokalne w warunkach komunikacji sieciowej - perspektywa spoleczności lokalnych

Maciej Mrozowski

Abstract

Wieś i rolnictwo jest zarówno dostarczycielem, jak też konsumentem istotnych informacji, warunkujących efektywną działalność gospodarczą oraz nowoczesny styl życia. Komunikacja sieciowa umożliwia szybsze zacieranie różnic cywilizacyjnych dzielących miasto i wieś. Ale wykorzystywanie tych możliwości wymaga aktywizacji społecznej i nabywania odpowiednich "kompetencji cyfrowych". Artykuł analizuje warunki, jaki muszą być spełnione, aby społeczności lokalne tworzyły aktywne "węzły" w sieci globalnej (internecie), przyciągające różnych użytkowników informacji. Owe "węzły" muszą łączyć informacje praktyczne (rolnictwo, technologie produkcji żywności, handel), jak też społeczno0kulturowe, promujące atrakcyjność i zasoby turystyczno-rekreacyjne danego regionu.
Author Maciej Mrozowski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Maciej Mrozowski,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pages140-149
Publication size in sheets0
Book Jaska Ewa (eds.): Polska wieś, bezpieczeństwo żywnościowe a media, 2011, Wydawnictwo SGGW
Languagepl polski
File
SWPS-18-1-002.jpg of 14-09-2015
558.33 KB
SWPS-18-2-001.jpg of 14-09-2015
555.46 KB
SWPS-18-3-001.jpg of 14-09-2015
672.99 KB
SWPS-18-4-001.jpg of 14-09-2015
633.45 KB
Score (nominal)4
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13649
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13649
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?