Social support in times of economic stress

Ewelina Smoktunowicz , Roman Cieślak , Charles C. Benight

Abstract

n/a
Autor Ewelina Smoktunowicz (Wydział Psychologii)
Ewelina Smoktunowicz
- Wydział Psychologii
, Roman Cieślak (Wydział Psychologii)
Roman Cieślak
- Wydział Psychologii
, Charles C. Benight
Charles C. Benight
-
Paginacja276-289
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Książka Antoniou Alexander-Stamatios G., Cooper Cary L. (red.): The Psychology of the Recesion on the Workplace, 2013, EDWARD ELGAR PUBLISHING, ISBN 9780857933836, 368 s., DOI:10.4337/9780857933843.00027
DOIDOI:10.4337/9780857933843.00027
URL http://www.elgaronline.com/abstract/9780857933836.xml
Języken angielski
Plik
Smoktunowicz-Ciesklak-Benight-2013.pdf z dnia 14-09-2015
1.24 MB
Smoktunowicz-Cieslak-Benight-2013-dane-o-ksiazce.pdf z dnia 14-09-2015
477.03 KB
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=13933
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=13933
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?