Statystyczne opracowanie danych zastanych

Agata Zabłocka-Bursa , Iwona Pilchowska

Abstract

Dane zastane mogą być kopalnią wiedzy zarówno dla profesjonalistów zajmujących się analizą danych: socjologów, politologów, psychologów, ekonomistów; dla praktyków rozwiązujących problemy społeczne, w tym dla polityków, czy organizacji pozarządowych, ale również dla studentów, czy „zwykłych zjadaczy chleba” pod warunkiem, że posiadają oni wiedzę, jak dane takie można analizować i jakie wnioski można wyciągać na podstawie wykonanych analiz. Z pomocą przyjdzie tu podstawowa wiedza statystyczna; umiejętność rozróżniania analiz statystycznych i identyfikowania zmiennych, wybór odpowiednich analiz na podstawie zastanych zmiennych i wyciągania wniosków w oparciu o wykonane analizy. Pozwoli ona, również, na krytyczny odbiór informacji sondażowych.
Author Agata Zabłocka-Bursa (Wydział Psychologii)
Agata Zabłocka-Bursa,,
- Wydział Psychologii
, Iwona Pilchowska
Iwona Pilchowska,,
-
Pages195-228
Publication size in sheets1.65
Book Makowska Marta (eds.): Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów., 2013, Wydawnictwo Naukowe Scholar
Languagepl polski
File
rozdzial-9.pdf of 14-09-2015
776.04 KB
ok-adka-ksiazki.jpg of 14-09-2015
108.01 KB
analiza danych zastanych.pdf 294.59 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14140
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14140
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?