Wykluczenie społeczne a postawy roszczeniowe i wartości – czy biedny jest roszczeniowy a bogaty przedsiębiorczy?

Magdalena Żemojtel-Piotrowska , Tomasz Baran , Jarosław Piotrowski

Abstract

Paper presents results of analysis performed on Polish non-representative sample of Internet users (N = 1900) and students samples from 27 countries on different economic development level regarding relations of entitlement attitudes and Schwartz`s types of values. Relations between entitlement attitudes and indices of social status (declarative economic status, education, domicile) were tested. Relations between entitlement attitudes and values were analyzed in two separate groups differed in economic status (lower vs. average and higher) and in the three groups of countries: agrarian, industrial and postindustrial. Results show differences in levels of entitlement attitudes (active and passive) and different patterns of relations entitlement attitudes-values in compared groups of Internet users and students from three types of societies.
Key words: entitlement attitudes, social status, values
Autor Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Magdalena Żemojtel-Piotrowska
-
, Tomasz Baran
Tomasz Baran
-
, Jarosław Piotrowski (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Jarosław Piotrowski
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Paginacja266-293
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.35
Książka Kłonkowska Anna M., Szulc Marcin (red.): Niewygodni, nienormalni, nieprzystosowani, nieadekwatni – społecznie wykluczeni, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-054-6, 344 s.
Streszczenie w języku polskimArtykuł prezentuje wyniki analiz wykonanych na próbie 1900 internautów dotyczące związków między postawami roszczeniowymi (aktywną, bierną i odwetową) a systemem wartości oraz na próbach studenckich pochodzących z 27 krajów o zróżnicowanym poziomie rozwoju ekonomicznego. Sprawdzano związki między natężeniem postaw roszczeniowych a różnymi wskaźnikami statusu społecznego (deklarowaną sytuacją ekonomiczną, wykształceniem, wielkością miejsca zamieszkania), a następnie zależności między systemem wartości (w ujęciu S. Schwartza) a natężeniem postaw roszczeniowych w grupach osób o deklarowanym niższym (od zdecydowanie poniżej przeciętnej do poniżej przeciętnej) i wyższym (co najmniej przeciętnym) statusie ekonomicznym oraz w krajach agrarnych, industrialnych i postindustrialnych. Uzyskane wyniki wskazują zarówno na odmienne poziomy postaw roszczeniowych u osób o niższym i wyższym statusie społecznym, jak i na odmienne uwarunkowania tych postaw w porównywanych ze względu na status ekonomiczny grupach internautów i typach społeczeństw.
Słowa kluczowe: postawy roszczeniowe, status społeczny, wartości
Językpl polski
Plik
wykluczeni-druga-strona.png z dnia 14-09-2015
144.5 KB
wykluczeni-dalsza-strona.png z dnia 14-09-2015
332.85 KB
wykluczeni-poczatek-artyku-u.png z dnia 14-09-2015
376.03 KB
wykluczeni-strona-tytu-owa.JPG z dnia 14-09-2015
1.92 MB
Piotrowski J 2013 wyklucz_społ biblio.jpg 3.29 MB
Piotrowski J 2013.docx 16.66 KB
Punktacja (całkowita)5
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14204
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14204
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?