Dyskurs końca dziennikarstwa

Marek Palczewski

Abstract

This paper concerns the discourse about the future of journalism. In recent years there has been a shift within paradigm of investigative journalism. The objectivity and ethical rules are contested. According to Brian McNair we have to deal with decline of linear and analog journalism, with transferring content from top to bottom, from the sender to the recipient. The crisis of journalism has economic and cultural dimension. The literature on media is dominated by the concept that traditional journalism in its current form will not survive. Journalism returns to its source, when everyone was “a journalist".
Author Marek Palczewski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Marek Palczewski,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pages245-258
Publication size in sheets0.65
Book Graszewicz Marek (eds.): Teorie komunikacji i mediów, vol. Poprawność i stosowność w komunikacji, no. 6 , 2013, Oficyna Wydawnicza ATUT, ISBN 978-83-7432-988-0, 434 p.
Abstract in PolishTrwa dyskurs dotyczący przyszłości dziennikarstwa. Medioznawcy analizują przemiany technologiczne, mentalne, rynkowe i wewnątrzredakcyjne. W ostatnich latach nastąpiła zmiana paradygmatu dziennikarskiego, polegająca m.in. na zakwestionowaniu obiektywizmu jako zasady etycznej i warsztatowej. Według Briana McNaira mamy do czynienia ze zmierzchem dziennikarstwa linearnego, analogowego, przekazującego treści z góry na dół, od nadawcy do odbiorcy. Kryzys dziennikarstwa ma wymiar ekonomiczny i kulturowy. W literaturze medioznawczej dominuje przekonanie, że tradycyjne dziennikarstwo w obecnej formie nie przetrwa. Dziennikarstwo wraca do swoich źródeł, kiedy każdy człowiek był "dziennikarzem".
Languagepl polski
File
20140301-151351.jpg of 14-09-2015
1.51 MB
160.jpg of 14-09-2015
1.51 MB
163.jpg of 14-09-2015
1.55 MB
165.jpg of 14-09-2015
1.73 MB
166.jpg of 14-09-2015
1.36 MB
167.jpg of 14-09-2015
1.84 MB
20140301-151351.jpg of 14-09-2015
1.51 MB
162.jpg of 14-09-2015
1.23 MB
164.jpg of 14-09-2015
1.52 MB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14292
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14292
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?