Pamięć po kryzysie

Marcin Zaborski

Abstract

The author analyses the phenomenon of the social memory relating to situations of crisis and indicates that its condition constitutes the measure of maturity of social groups, societies, nations or broader communities. As the author notices - observation of this memory enables to assess, how much the conclusions from the past events have been drawn and the educative, yet often painful lesson, has been made from the difficult experience, bringing positive results in the life of the next generations. In this context, the author analyses such phenomena as penance rituals or reprocessing memory in the area of monuments and places of memory.
Autor Marcin Zaborski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Marcin Zaborski
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Paginacja153-172
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.95
Książka Wielecki Krzysztof, Sowiński Sławomir (red.): Co po postindustrializmie?, 2013, CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ISBN 83-89547-20-1, 245 s.
Streszczenie w języku polskimAutor analizuje fenomen pamięci społecznej odnoszącej się do kryzysowych sytuacji. Wskazuje, że jej kondycja stanowi miarę dojrzałości grup społecznych, społeczeństw, narodów lub jeszcze szerszych zbiorowości. Jak zauważa - obserwacja tej pamięci pomaga ocenić, na ile udało się wyciągnąć wnioski z minionych wydarzeń i trudne doświadczenia przekuć w nierzadko bolesną, ale przede wszystkim pouczającą lekcję, przynoszącą pozytywne skutki w życiu kolejnych pokoleń. W tym kontekście autor analizuje takie zjawiska, jak rytuały pokuty czy przepracowywanie pamięci w obszarze pomników i miejsc pamięci.
Językpl polski
Plik
spistreci.pdf z dnia 14-09-2015
80.94 KB
Wieleckiokladka.jpg z dnia 14-09-2015
45.19 KB
postindustrializm4.pdf z dnia 14-09-2015
589.24 KB
Punktacja (całkowita)5
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14566
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14566
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?