Reprezentacja polityczna w trójkącie niemożności: ochlokracja, biurokracja, cezaryzm

Tomasz Żyro

Abstract

Wiele wskazywałoby na to, że zgiełk debaty na temat reprezentacji politycznej – tak znamiennej dla wieku dziewiętnastego - ucichł na dobre. Idea reprezentacji oraz instytucje przedstawicielskie w demokracji stały się tak oczywiste, że przechodzimy obok nich w miarę obojętnie, uznając je za utrwalony i oczywisty fragment rzeczywistości politycznej. I tylko od czasu do czasu, gdy frekwencja wyborcza zawodzi a zaufanie do parlamentu obniża się do poziomu zastanawiająco niskiego, pojawia się iskierka niepokoju, która wszakże nie przeradza się w ognistą debatę, rozgrzewającą potencjalnych uczestników i tak ogołoconej sferze publicznej.

A przecież warto zatrzymać się nad tym zdawałoby się utrwalonym już w świadomości potocznej fenomenem. Jeśli jest bowiem tak, jak sugeruje Lucien Jaume, autor hasła „Representation” w Dictionnaire de philosophie politique, że w idei reprezentacji zawiera się sekret istnienia i funkcjonowania państwa nowoczesnego, to może ta centralna pozycja reprezentacji politycznej przestaje być tak oczywista a wiedza o niej wcale nie znajduje się w zasięgu ręki. Przypomnijmy, że wedle Maxa Webera wymiar czysto techniczny – wyborów – nie może przysłaniać mistyki reprezentacji. Tym bardziej, że tworząc oś funkcjonowania państwa, wymusza pytanie zarówno o kondycję reprezentanta, jak i reprezentowanego. Czasy nowożytne przyniosły bowiem dwa doniosłe procesy z dziedziny polityki. Pierwszy dostrzegł i opisał Thomas Hobbes: państwo i jego instytucje nabierają w czasach nowożytnych charakteru reprezentacji. Ten proces nazywa autoryzacją i oczywiście wiedzie nas do rozważań na temat „autora” decyzji politycznych oraz źródeł autorytetu politycznego. 

Autor Tomasz Żyro (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Tomasz Żyro
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Paginacja59-92
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.65
Książka Żyro Tomasz (red.): Reprezentacja polityczna, 2013, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, ISBN 978-83-63183-52-3, 238 s.
Reprezentacja-polityc-zna-strona-z-informacjami.docx / Brak informacji o licencji (plik zarchiwizowany - zaloguj się albo sprawdź dostępność na wydziale)
Językpl polski
Plik
Reprezentacja-polityc-zna-strona-z-informacjami.docx z dnia 14-09-2015
13.4 KB
Żyro-Reprezentacja polityczna.pdf 329.73 KB
Punktacja (całkowita)5
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=14688
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=14688
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?