Dialogical Self Theory in practice: About some interesting phenomena

Hubert J.M. Hermans , Piotr Oleś

Abstract

Celem publikacji jest przedstawienie założeń teorii dialogowego ja oraz wskazanie niektórych powiązań między dialogowością a innymi aspektami osobowości. Uzasadniając, że dialogowość ma na ogół funkcje adaptacyjne wskazujemy, że dialogowość odgrywa kluczową rolę w rozwoju człowieka na przestrzeni życia, od niemowlęctwa, przez dzieciństwo, adolescencję (tworzenie tożsamości), po młoda i średnią dorosłość, oraz dojrzewanie ku mądrości (konfrontacja różnych punktów widzenia). Specyfika dialogun wewnętrznego polega na zdolności do osoby do zmiany perspektywy temporalnej, otwarcia nowych perspektyw refleksji nad sensem życia, oceny celów oraz zysków i strat. Odwołanie do danych empirycznych ujawnia specyfikę myślenia dialogowego oraz jego efektów. Dialogowość zdaje się być właściwością natury ludzkiej, co sugeruje nowe perspektywy badań.
Author Hubert J.M. Hermans
Hubert J.M. Hermans,,
-
, Piotr Oleś (Wydział Psychologii)
Piotr Oleś,,
- Wydział Psychologii
Pages33-48
Publication size in sheets0.65
Book Cervone Daniel, Fajkowska Małgorzata, Eysenck Michael William (eds.): Warsaw lectures in Personality and Social Psychology, vol. Personality Dynamics: Meaning Construction, the Social World, and the Embodied Mind , no. Vol. 3 , 2013, Eliot Werner Publications, Inc.
Abstract in PolishThe aim of this chapter is to introduce the theoretical assumptions of dialogical self theory and to show some connections between dialogicality and other aspects of personality. Arguing that inner dialogues have mostly adaptive functions, we refer to the developmental data supporting the thesis that dialogue plays a crucial role in human development during the life span—not only in early or late infancy and childhood or adolescence and early adulthood (when it contributes to identity formation) but also in middle or late adulthood, since wisdom and personality maturation are founded on the ability to explore different points of view and conduct inner dialogues with prominent others. Next we emphasize the specifi c nature of inner temporal dialogues. The ability to change personal temporal perspective opens new horizons for refl ection on the meaning of life or assessment of life goals or gains and losses. Some empirical data concerning internal organization of the self are also provided and discussed in terms of the angle of dialogical thinking effects. The final part of this charter focuses on dialogicality as a general human potential and possible areas further exploration.
Languageen angielski
File
skan006.PDF of 14-09-2015
1.24 MB
skan007.PDF of 14-09-2015
2.73 MB
Dialogical-Self.pdf of 14-09-2015
249.01 KB
okładka.JPG 49.84 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15036
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15036
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?