When does an Era End? The Example of British Great War Poets

Jacek Wiśniewski

Abstract

The paper discusses the ways in which - for British poets who took part in the Great War, but also for later poets active in the second half of the 20th century, and for their readers - the events of the Great War constitute a watershed in their perception of modern history; it marked the split into the past, or history, and the future when 'this war is over', with the War perceived as a pivotal event which introduced lasting changes into British culture. Pre-war certainties of propriety, class differences and social stability were quickly disappearing during the war, and afterwards were nostalgically recreated, while the post-war reality was imagined in terms of modernity, change and newness, also in terms of artistic means for representing these changes. For instance, in a poem entitled 'MCMXIV by Philip Larkin, and in The Great War' by Vernon Scannell (both poets were born in 1922), one finds confirmation that to the British the memory of the Great War is more important, a mythologized event, and more productive in terms of poetry than the Second World War which they lived through. Rupert Brooke's poems look back to the past, and while saying farewell, the poet also states that he is willing to die to preserve the pre-war world of England's pastoral beauty and friendship. Early poems by Wilfred Owen ('1914') and Isaac Rosenberg ('On Receiving News of the War') - they are two quintessential poets of protest - are discussed along similar lines, as soldiers' heroic statements which contemplate the likelihood of the war becoming a positive, purifying force.

Author Jacek Wiśniewski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Jacek Wiśniewski,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pages347-358
Publication size in sheets0.55
Book Barbara Lewandowska-Tomaszczyk, Krzysztof Kosecki (eds.): Time and Temporality in Language and Human Experience, 2014, Peter Lang Edition, ISBN 978-3-631-64339-6, 413 p.
Abstract in PolishArtykuł analizuje powody, dla których wydarzenia Wielkiej Wojny - w twórczości brytyjskich poetów biorących w niej udział, lecz także późniejszych poetów tworzących w drugiej połowie XX wieku - stanowią moment przełomowy w percepcji współczesnej historii; I Wojna oddzieliła przeszłość, czyli historię, od przyszłości, kiedy będzie już 'po wojnie', Wojna była postrzegana jako wydarzenie zwrotne, wprowadzające trwałe zmiany w kulturze brytyjskiej. Przedwojenne pewniki dotyczące ładu społecznego, różnic klasowych i stabilności społeczeństwa zostały zakwestionowane, ulegały szybkiej erozji, a po zakończeniu Wojny bywały nostalgicznie przywoływane. Powojenną rzeczywistość wyobrażano sobie w kategoriach nowoczesności, innowacji i zmiany, także w odniesieniu do artystycznych środków wykorzystywanych do opisu tych zmian. Przykładowo, w wierszach Philipa Larkina (MCMXIV) i Vernona Scannella (Wielka Wojna) - obaj poeci urodzili się w roku 1922, czyli po zakończeniu Wojny - znaleźć można potwierdzenie tego, że dla Brytyjczyków Wielka Wojna, a raczej zmitologizowane wspomnienie o niej,  jest ważniejsza i bardziej inspirująca jako temat niż bliższa nam w czasie Druga Wojna. Słynne wiersze Ruperta Brooke'a to pożegnanie z ojczyzną i spojrzenie wstecz: poeta jest gotów na śmierć za cenę ocalenia przedwojennej Anglii, identyfikowanej jako miejsce przyjaźni i pastoralnego piękna. Wczesne wiersze Wilfreda Owena (1914) i Isaaca Rosenberga (Wieść o wybuchu wojny) - obaj poeci identyfikowani są z pacyfizmem i protestem wobec wojny - ukazują podobne cechy do wierszy Brooke'a: są utrzymane w heroicznej tradycji tyrtejskiej, wojna postrzegana jest jako pozytywny żywioł, który może uzdrowić świat.
Languageen angielski
File
TimeLing1.jpg of 14-09-2015
33.11 KB
TimeLing2.jpg of 14-09-2015
94.64 KB
TimeLing3.jpg of 14-09-2015
65.69 KB
TimeLing4.jpg of 14-09-2015
28.02 KB
TimeLing5.jpg of 14-09-2015
46.35 KB
TimeLing6.jpg of 14-09-2015
56.88 KB
TimeLing7.jpg of 14-09-2015
23.56 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15205
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15205
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?