Integracja bez granic? Niemcy wobec kwestii migracyjnych

Marcin Zaborski

Abstract

The author analyses the relationship of Germany to migration matters, describing the position of the government in the Federal Republic of Germany towards the changes in the Schengen system and the source materials prepared by the German ruling parties and referring to the migration issue. The environment of a given idea is indicated on the aforementioned grounds, in which definite decisions are made in relation to Schengen, as well as the main vectors of these decisions in relation to the migration issues. A reader learns from the text, how the coalition parties ruling until Autumn 2013, used to pose the phenomenon of migration and the presence of immigrants in Germany as problematic and in which way, their ideological and program declarations translate into the pragmatic dimension of exercising public power in the scope of the migration issues and the Schengen zone.
Author Marcin Zaborski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Marcin Zaborski,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pages141-159
Publication size in sheets0.9
Book Trojanowska-Strzęboszewska Monika (eds.): System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec, 2014, ASPRA-JR, ISBN 978-83-7545-516-8, 214 p.
Abstract in PolishAutor analizuje stosunek Niemiec do kwestii migracyjnych, omawiając stanowiska rządu RFN wobec zmian w systemie Schengen oraz materiały źródłowe wytwarzane przez niemieckie partie rządzące i odnoszące się do problematyki migracyjnej. W ten sposób wskazuje otoczenie ideowe, w jakim podejmowane są konkretne decyzje dotyczące Schengen, jak i główne wektory tych decyzji w odniesieniu do kwestii migracyjnych. Z tekstu czytelnik dowiaduje się, jak koalicyjne partie rządzące do jesieni 2013 roku problematyzują zjawisko imigracji i obecności imigrantów w Niemczech oraz w jaki sposób ich deklaracje ideowe, a także programowe przekładają się na praktyczny wymiar sprawowania władzy w zakresie problematyki migracyjnej i strefy Schengen.
Languagepl polski
File
schengen1.jpg of 14-09-2015
89.04 KB
schengen2.jpg of 14-09-2015
28 KB
schengen3.jpg of 14-09-2015
88.94 KB
schengen4.jpg of 14-09-2015
7.07 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15254
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15254
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?