Designing Europe, czyli komunikowanie w Unii Europejskiej

Monika Łukasik-Duszyńska

Abstract

In the European Union it is the European Commission that is responsible for shaping the organization image – not only through information or debate but also by using various other means available to it. It employs a whole platoon of specialists ranging from graphic designers and website managers to persons in charge of making sure that the symbols and signs representing the Union evoke positive associations in the average citizen.

In my paper I present a few graphic examples showing both the official and unofficial image of the European Union: from the official flags and posters meant to symbolize unity, cooperation and community to various interpretations of the official symbols published in the Internet and demotivational posters referring to the European Union or the Eurozone crisis. The paper also presents selected artworks, e.g. I love Europe by Maria Mileńko, the winner of the competition organized to celebrate Europe Day in 2010.

On the one hand, the paper presents the official image that the European Commission is trying to promote in various context and places. On the other hand, it shows the reception of that image, mainly by the ordinary citizen.

Author Monika Łukasik-Duszyńska (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Monika Łukasik-Duszyńska,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Pages139-158
Publication size in sheets0.5
Book Wszołek Mariusz (eds.): badanie i projektowanie komunikacji 3, no. 3 , 2014, Libron
Abstract in Polish

W Unii Europejskiej to Komisja Europejska jest instytucją odpowiedzialną za kształtowanie wizerunku organizacji. Nie tylko za pomocą informacji czy debaty, ale także poprzez wykorzystywanie różnych innych dostępnych jej środków. Zatrudnia ona cały sztab specjalistów od grafików i menadżerów stron internetowych, po osoby, które pilnują, aby symbole i znaki reprezentujące Unię pozytywnie kojarzyły się przeciętnym obywatelom.

W artykule swoim przedstawiłam kilka przykładów graficznych przedstawiających oficjalny i nie oficjalny obraz Unii Europejskiej. Od oficjalnej flagi i plakatów mających symbolizować jedność, współpracę i wspólnotę, po różne interpretacje oficjalnych symboli pojawiające się w internecie oraz obrazki z demotywatorów na temat  Unii Europejskiej czy kryzysu euro. Także zaprezentowane zostały wybrane prace, na przykład „I love Europe” autorstwa Marii Mileńko, która zwyciężyła w konkursie organizowanym z okazji Dnia Europy.

Z jednej strony przedstawiony został oficjalny wizerunek, jaki Komisja Europejska próbuje promować w różnych sytuacjach i miejscach. Z drugiej strony, przedstawiłam odbiór tego wizerunku głównie przez zwykłych obywateli.
URL http://libron.pl/katalog/czytaj/id/145
Languagepl polski
File
OK-ADKA.jpg of 14-09-2015
27.5 KB
OK-ADKA.jpg of 14-09-2015
27.5 KB
strona-tytu-owa-monografii.doc of 14-09-2015
31 KB
spis-tresci.doc of 14-09-2015
54 KB
strona-tytulowa-publikacji.doc of 14-09-2015
82 KB
rokwydania-recenzent-wydawnictwo.jpg of 14-09-2015
39.23 KB
39a03ec2380bac3a115ef80bb31e6a3b1d7652b6.pdf 4.47 MB
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=15769
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=15769
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?