Nowa PlaNETa: Trendy i dyskursy

Kazimierz Krzysztofek

Abstract

The article is focused on problems of Internet studies in relation to some trends that are changing it. Reflecting upon, or rather speculating on the future of Internet one should carry out its new problematisation in following directions of reflection on this most important phenomenon of the last half a century: Does the satisfactory theory of Internet exist? What trends of the Internet (r)evolution can be already found? Is there more change or continuity in social practices? Do we have to do with determinism, social constructivism or chaos? Do we need a new language or paradigm of the Internet?
Author Kazimierz Krzysztofek (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Kazimierz Krzysztofek,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pages90-101
Publication size in sheets0.55
Book Sokołowski Marek (eds.): Oblicza Internetu: Sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego świata, 2014, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, ISBN 9788362336371
Abstract in PolishSłowa kluczowe: Internet, sieci, społeczeństwo informacyjne, trendy, dyskursy Artykuł koncentruje się na problemach badania Internetu w związku z nowymi trendami, które go zmieniają. Zastanawiając się, a raczej spekulując o przyszłości Internetu, czymkolwiek on dziś jest, trzeba dokonać nowej problematyzacji w następujących „azymutach” refleksji o tym najważniejszym w XX i XXI w. fenomenie: czy istnieje korpus teorii Internetu? jakie trendy (r)ewolucji internetowej dają się już uchwycić? czy więcej zmiany czy kontynuacji w praktykach społecznych? determinizm, społeczny konstruktywizm, czy chaos czy nie potrzeba nam nowego języka?
Languagepl polski
File
ELB-2.pdf of 14-09-2015
38.82 KB
ELB-3.pdf of 14-09-2015
87.92 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16301
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16301
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?