Nowa PlaNETa: Trendy i dyskursy

Kazimierz Krzysztofek

Abstract

The article is focused on problems of Internet studies in relation to some trends that are changing it. Reflecting upon, or rather speculating on the future of Internet one should carry out its new problematisation in following directions of reflection on this most important phenomenon of the last half a century: Does the satisfactory theory of Internet exist? What trends of the Internet (r)evolution can be already found? Is there more change or continuity in social practices? Do we have to do with determinism, social constructivism or chaos? Do we need a new language or paradigm of the Internet?
Autor Kazimierz Krzysztofek (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Kazimierz Krzysztofek
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Paginacja90-101
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.55
Książka Sokołowski Marek (red.): Oblicza Internetu: Sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego świata, 2014, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, ISBN 9788362336371
Streszczenie w języku polskimSłowa kluczowe: Internet, sieci, społeczeństwo informacyjne, trendy, dyskursy Artykuł koncentruje się na problemach badania Internetu w związku z nowymi trendami, które go zmieniają. Zastanawiając się, a raczej spekulując o przyszłości Internetu, czymkolwiek on dziś jest, trzeba dokonać nowej problematyzacji w następujących „azymutach” refleksji o tym najważniejszym w XX i XXI w. fenomenie: czy istnieje korpus teorii Internetu? jakie trendy (r)ewolucji internetowej dają się już uchwycić? czy więcej zmiany czy kontynuacji w praktykach społecznych? determinizm, społeczny konstruktywizm, czy chaos czy nie potrzeba nam nowego języka?
Językpl polski
Plik
ELB-2.pdf z dnia 14-09-2015
38.82 KB
ELB-3.pdf z dnia 14-09-2015
87.92 KB
Punktacja (całkowita)5
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16301
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16301
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?