Black Learning, Land, and Labor in Southern Reconstruction

Jerzy Sobieraj

Abstract

The chapter pictures freedmen's situation in the field of education and analyzes the execution of their rights to own land and have access to the Reconstruction labor market. The Author interprets these spheres of activities as the field of social and racial conflicts. Irrespective of the constitutional guarantees of social equality of all American citizens, many white inhabitants of the American South attempts to limit basic rights of ex-slaves, trying to fight against this new competetive group on the post-Civil War labor market, often being driven by sheer racism.
Author Jerzy Sobieraj (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Jerzy Sobieraj,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pages165-175
Publication size in sheets0.5
Book Pantuchowicz Agnieszka, Masłoń Sławomir (eds.): Affinities, 2014, Peter Lang, ISBN 978-3-631-64340-2, 330 p.
Book2pic.jpg / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Affinities.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Abstract in PolishRozdział przedstawia sytuację w edukacji i analizuje egzekwowanie prawa wyzwoleńców do posiadania ziemi i zatrudnienia w gospodarce w okresie Rekonstrukcji amerykańskiego Południa. Autor interpretuje te obszary aktywności jako pole konfliktów społecznych i rasowych. Pomimo konstytucyjnych gwarancji równouprawnienia, wielu białych obywateli stanów południowych dokonuje prób ograniczania podstawowych praw byłych niewolników, usiłując walczyć z konkurencyjną nową grupą na szerokim rynku pracy lub kierując się uprzedzeniami rasowymi
DOIDOI:10.3726/978-3-653-03332-8
Languageen angielski
File
Scan-Black-Learning0001.jpg of 14-09-2015
445.5 KB
Scan-Black-Learning0002.jpg of 14-09-2015
316.85 KB
Scan-Black-Learning0004.jpg of 14-09-2015
294.18 KB
Scan-Black-Learning0003.jpg of 14-09-2015
257.33 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16328
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16328
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?