"La madre abandonó a su hija desolada": los criterios semántico-sintácticos para distinguir modificantes apuestos de predicativos depictivos

Jadwiga Linde-Usiekniewicz

Abstract

The chapter pictures freedmen's situation in the field of education and analyzes the execution of their rights to own land and have access to the Reconstruction labor market. The Author interprets these spheres of activities as the field of social and racial conflicts. Irrespective of the constitutional guarantees of social equality of all American citizens, many white inhabitants of the American South attempts to limit basic rights of ex-slaves, trying to fight against this new competetive group on the post-Civil War labor market, often being driven by sheer racism.
Author Jadwiga Linde-Usiekniewicz (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Jadwiga Linde-Usiekniewicz,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pages121-130
Publication size in sheets0.5
Book Pawlik Janusz, Szałek Jerzy (eds.): Lingüística española en Polonia: líneas de investigación, no. 51 , 2014, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA, ISBN 978-83-232-2706-9, 291 p.
Abstract in PolishW rozdziale omawia się semantyczne i składniowe kryteria odróżniania wtórnej predykacji (tzw. depiktywnej i rezultatywnej) od przyrzeczownikowych członów niewymaganych, zarówno przydawek zintegrowanych, jak i apozycyjnych, w języku hiszpańskim. Nowością jest próba opisania obu rodzajów członów w aparacie składni zależności. Ze względu na to, że podawane w literaturze przedmiotu kryteria odwołują się do kompetencji językowej rodzimych użytkowników języka, zaproponowano inne kryteria, możliwe do wykorzystania także w nauczaniu gramatyki opisowej języka hiszpańskiego w ramach filologii obcej.
Languagees hiszpański
File
Linde-2014-depictivos.pdf of 14-09-2015
2.26 MB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16383
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16383
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?