El objeto directo e indirecto dislocados en la sintaxis de dependencias

Jadwiga Linde-Usiekniewicz

Abstract

The paper presents a possible analysis of direct and indirect object dislocation and of resumptive clitics in Spanish. Dislocated objects are presented as filling a peripheral valency of a verb, while clitics would correspond to the main valency. Resumptive clitics in situ are considered as having their non-clitic counterparts in appositive relation.
Author Jadwiga Linde-Usiekniewicz (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Jadwiga Linde-Usiekniewicz,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pages263-270
Publication size in sheets0.5
Book Bułat Silva Zuzanna, Głowicka Monika, Wesoła Justyna (eds.): Variación, contraste, circulación. Perspectivas lingüísticas en el hispanismo actual, vol. Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 3566, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ISBN 978-83-229-3427-2, 288 p.
Abstract in PolishW rozdziale analizuje się zjawisko przesunięcia dopełnień bliższych i dalszych w języku hiszpańskim, zarówno wymagających powtórzenia w postaci zaimków nieakcentowanych, jak i niewymagających, w aparacie składni zależności. Pokazuje się, że w wypadku dopełnień podwójnych, podstawową walencję czasownika wypełniają dopełnienia nieakcentowane, natomiast dopełnienia akcentowane, przeniesione lub nie, realizują walencję peryferyjną. Uzasadnia się tezę, wcześniej nie uwzględnianą w literaturze przedmiotu, że akcentowane dopełnienia pozostają w relacji modyfikacji apozycyjnej w stosunku do dopełnień nieakcentowanych
Languagees hiszpański
File
Linde-2014-Objetos-dislocados.pdf 742.92 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16386
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16386
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?