Ochrona danych osobowych – standardy unijne i rzeczywistość polska

Jacek Sobczak

Abstract

n/a
Autor Jacek Sobczak (Wydział Prawa)
Jacek Sobczak
- Wydział Prawa
Paginacja481-505
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.2
Książka Jaskiernia Jerzy (red.): Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, nr 2 , 2013, Wydawnictwo Sejmowe, ISBN 978-83-7666-241-1, 650 s.
Językpl polski
Plik
Wp-yw-standardow-miedzynarodowych-na-rozwoj-demokracji-i-ochrone-praw-cz-owieka-Tom-2.pdf z dnia 14-09-2015
483.54 KB
Punktacja (całkowita)5
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16616
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16616
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?