Neurofizjologiczne uwarunkowania rozwoju dziecka -wpływ doświadczenia na rozwój układu nerwowego

Krystyna Rymarczyk

Abstract

Nieodłącznym aspektem rozwoju układu nerwowego jest tworzenie się i przekształcanie neuronów. Liczba neuronów, które powstają na pierwszych etapach rozwoju układu nerwowego przekracza rzeczywiste potrzeby. Komórki, które nie otrzymają odpowiedniej stymulacji, nie utworzą aktywnych połączeń, zostaną usunięte z układu nerwowego. Podobny mechanizm redukcji dotyczy połączeń synaptycznych. Początkowo powstaje nadmiarowa liczna synaps i jak w przypadku neuronów, te nich, które nie będą wystarczająco aktywne, ulegną likwidacji. Chociaż większość połączeń nerwowych powstaje dzięki genetycznie zaprogramowanym interakcjom chemicznym, to jednak przy powstawaniu funkcjonalnych połączeń, aktywność neuronalna i pobudzenie synaptyczne (stymulacja, doświadczenie, bogate środowisko) odgrywa istotną rolę w końcowych etapach kształtowania się mózgu. Rozwój układu nerwowego wymaga skomplikowanego współoddziaływania pomiędzy precyzyjnie zsynchronizowanymi w czasie reakcjami chemicznymi. Potencjalne zagrożenia takie jak mutacje genetyczne, substancje toksyczne, czy szkodliwe wpływy środowiska mogą zaburzyć prawidłowy jego rozwój. W ostatnich latach zarówno w Polsce jak i na świecie notuje się wzrost częstości występowania zaburzeń neurorozwojowych takich jak autyzm czy zespół nadpobudliwości psychoruchowej. Wyniki badań prowadzonych z wykorzystaniem technik obrazowania mózgu jednoznacznie wskazują, że zaburzenia te mają swoje źródło w budowie i funkcjonowaniu mózgu. W poniższym opracowaniu przedstawione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące rozwoju układu nerwowego oraz wpływu doświadczenia na procesy rozwojowe. Omówione zostaną mechanizmy plastyczności neuronalnej. Przedstawione zostaną metody obrazowania mózgu oraz charakterystyka autyzmu w świetle badań prowadzonych z wykorzystaniem strukturalnego i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.
Author Krystyna Rymarczyk (Wydział Psychologii)
Krystyna Rymarczyk,,
- Wydział Psychologii
Pages75-106
Publication size in sheets1.55
Book Piotrowicz Radosław (eds.): Wczesna interwencja-pomoc dziecku i rodzinie. Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka (wybrane zagadnienia), 2014, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Keywords in Polishrozwój mózgu, plastyczność rozwojowa, neuropsychologia dziecka, metody obrazowania mózgu, autyzm
Languagepl polski
File
APS-publikacja-Wczesna-interwencja.pdf of 14-09-2015
663.19 KB
Neurofizjologiczne-uwarunkowania-rozwoju-dzieck-Rymarczyk.pdf of 14-09-2015
214.56 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16701
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16701
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?