Opis i prezentacja danych: tabele, wykresy i statystyki opisowe

Rafał Albiński , Adrian Elczewski

Abstract

Chapter contains information about:
1. tables and graphs as a way of presenting data
2. descriptive statistics: measures of central tendency (mean, median, mode), measures of dispersion (variance, standard deviation), measures of symmetry (skweness, kurtosis)
3. box plots and their interpretation
4. standarizing variables
5. statistical tests used to check the normality of the distribution (Kolmogorov-Smirnow test, Shapiro-Wilk test)
Author Rafał Albiński (Wydział Psychologii)
Rafał Albiński,,
- Wydział Psychologii
, Adrian Elczewski
Adrian Elczewski,,
-
Pages83-112
Publication size in sheets1.45
Book Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena (eds.): Statystyczny Drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, vol. 1, 2013, Wydawnictwo Akademickie Sedno, ISBN 9788363354176, 294 p.
SD1-spi-tresci.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Abstract in PolishRozdział zawiera informacja dotyczące:
1. tabelarycznych i graficznych metod prezentacji danych
2. statystyk opisowych: miar tendencji centralnej (średnia, mediana, modalna), miar rozporoszenia (wariancja, odchylenie standardowe), miar symetrii rozkładu (skośność, kurtoza)
3. wykresów skrzynkowych i ich interpretacji
4. standaryzacji zmiennych
5. testów statystycznych służących do sprawdzania normalności rozkładu (test Kołmogora-Smirnowa, test Shapiro-Wilka)
URL http://www.wydawnictwosedno.pl/ksiazki/manufacturer/bedynska-sylwia-cypryanska-redakcja
Languagepl polski
File
DSC02421.JPG of 14-09-2015
1.63 MB
DSC02423.JPG of 14-09-2015
716.9 KB
DSC02424.JPG of 14-09-2015
745.06 KB
DSC02425.JPG of 14-09-2015
919.53 KB
DSC02426.JPG of 14-09-2015
767.91 KB
DSC02427.JPG of 14-09-2015
883.75 KB
DSC02428.JPG of 14-09-2015
1.33 MB
DSC02429.JPG of 14-09-2015
1.25 MB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 23-06-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16783
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16783
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?