Pomniki i miejsca pamięci w Polsce i w Niemczech

Marcin Zaborski

Abstract

Autor porusza się w obszarze kultury pamięci odnoszącej się do polskiej i niemieckiej przestrzeni społeczno-politycznej. Analizuje funkcjonowanie pomników i miejsc pamięci dotyczących czasu nazizmu i komunizmu. Przedstawiają one z jednej strony ofiary tych okresów, z drugiej bohaterów, którzy walczyli z systemem totalitarnym, ale oświetlają i koniec systemu komunistycznego. Analiza pokazuje wiele punktów stycznych w obydwu porównywanych krajach, chociaż z przyczyn ewidentnych pamięć np. o drugiej wojnie światowej jest w nich odmienna. Różnice w pewnych akcentach pamiętania są powodowane nie tylko innymi doświadczeniami polskiego i niemieckiego społeczeństwa, lecz również przez odmienne regulacje prawne, na przykład dotyczącego tego, kto jest odpowiedzialny za budowę oraz utrzymanie pomników i miejsc pamięci w danym kraju. Kompetencje w dziedzinie kultury, które posiadają niemieckie kraje związkowe, powodują, że oddolne inicjatywy upamiętniania są tu łatwiejsze do przeprowadzenia niż w Polsce. Natomiast szczebel centralny w Republice Federalnej jest pod tym względem mniej aktywny niż w Polsce.
Author Marcin Zaborski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Marcin Zaborski,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pages66-91
Publication size in sheets1.25
Book Ziemer Klaus (eds.): Pamięć i polityka wobec dziedzictwa kulturowego w Polsce i Niemczech, 2015, UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO, ISBN 978-83-933863-1-4, 132 p.
URL politologia.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/K_Ziemer_Pamiec.pdf
Languagepl polski
File
K-Ziemer-Pamiec-i-polityka-1-.pdf of 14-09-2015
1.26 MB
zieme.jpg of 14-09-2015
2.1 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16812
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16812
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?