Konstrukcja sieci społecznych. Komunikacja w nowych mediach na przykładzie wybranego forum internetowego

Anita Basińska , Mikołaj Łuczak

Abstract

The main aim of this paper is an analysis of construction of social networks based on chosen discussion forums in Internet. The essential issues are: social networks`s character, participant/users motivation, communication rules and permanence of these networks.

Methodology: In this research we used qualitative methodology (qualitative content analysis of users statements). The character of networks was described by statements of users constructing and reconstructing social networks in Internet.

Results: This research strategy lets treat our paper as part of discussion about changes of form and character of social relations in our times. These changes are result of slackening of traditional ties according to B. Wellman. Besides these changes are also result of developing network society referring to concept of M. Castells, in which communication forms and also character of interpersonal ties are determined by information technology.           

Author Anita Basińska (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Anita Basińska,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
, Mikołaj Łuczak
Mikołaj Łuczak,,
-
Pages181-198
Publication size in sheets0.85
Book Bierówka Joanna, Pokorna-Ignatowicz Katarzyna (eds.): Media-kultura popularna-polityka.Wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska, 2014, Krakowska Akademia im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ISBN 978-83-7571-274-2, 332 p.
Abstract in Polish

Celem tekstu jest analiza konstruowania sieci społecznych w przestrzeni wirtualnej, przeprowadzona na przykładzie wybranego forum internetowego. Dla analizy tej kluczowe są następujące elementy: charakter powiązań i motywacje osób wchodzących w relacje, specyfika zasad komunikacji oraz trwałość powiązań sieciowych.

Metodologia: W przedstawionym badaniu zastosowano metodologię jakościową (jakościowa analiza treści wypowiedzi użytkowników forum internetowego). W wyniku przyjęcia takiej strategii, charakter poddanych analizie relacji sieciowych zobrazowany został wypowiedziami osób konstruujących i rekonstruujących sieć społeczną funkcjonującą w wirtualnej przestrzeni.

Wyniki: Ze względu na charakter przeprowadzonych analiz, tekst można traktować jako wsparty na empirycznych przesłankach, głos w prowadzonej od pewnego czasu dyskusji na temat zachodzących współcześnie zmian w formie i charakterze relacji społecznych. Mówimy tu o zmianach wynikających z rozluźnienia tradycyjnych więzi, na co wskazywał B. Wellman, a zarazem opisywanych przez M. Castellsa w jego koncepcji społeczeństwa sieciowego, w którym technologiczne instrumentarium znacząco determinuje formy komunikacji, a w związku z tym również charakter więzi międzyludzkich.

Languagepl polski
File
Nowy-Dokument-26.pdf of 14-09-2015
3.39 MB
Bsińska 2014 biblio.jpg 679.1 KB
Bsińska 2014.jpg 476.28 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16868
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16868
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?