Kształtowanie pożądanych postaw za pomocą oznakowań w przestrzeni publicznej

Konrad Maj , Monika Makuch

Abstract

Creating desired attitudes by means of signs used in public space

Konrad Maj, Monika Makuch

The present article discusses the effectiveness of influence of signs used in public space that include some argumentation. A hypothesis talking about the necessity of a good justification of a recommendation included in a mark. In order to verify the posed hypothesis a random sample testing has been used which allowed to test the attitude of the underground passengers towards signs encouraging to making greater physical effort, such as using non-moving rather than moving stairs. Its turned out that signs including argumentation (even weak) were perceived as more persuasive than sign without any argumentation. This shows how important is to include argumentation in the signs used in public space.

 
K
Author Konrad Maj (Wydział Psychologii)
Konrad Maj,,
- Wydział Psychologii
, Monika Makuch
Monika Makuch,,
-
Pages151-163
Publication size in sheets0.6
Book Horyń Wojciech, Dębowska Natalia (eds.): Bezpieczeństwo-wielorakie perspektywy., vol. Człowiek-społeczeństwo-państwo w sytacjach kryzysu , no. 1 , 2014, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Keywords in Englishsocial influence, persuasion, argumentation, communication, public space
Abstract in PolishNiniejszy artykuł dotyczy skuteczności oddziaływań znaków wykorzystanych w przestrzeni publicznej, które w swojej treści zawierają argumentacje. Przedstawiona jest teza mówiąca o konieczności dobrego uzasadnienia zalecenia zawartego w znaku. W celu weryfikacji postawionych hipotez przeprowadzono badanie sondażowe, które pozwoliło na sprawdzenie postawy pasażerów metra wobec znaków zachęcających do większej aktywności fizycznej przejawiającej się korzystaniem ze schodów stacjonarnych zamiast ruchomych. Okazało się, że znaki zawierające w swojej treści argumentację (nawet pozorną) były spostrzegane jako  bardziej perswazyjne w porównaniu z znakiem, który nie zawierał w swojej treści żadnych argumentów. Pokazuje to jak ważne jest dodawanie argumentacji do oznakowań umieszczanych w przestrzeni publicznej.
Languagepl polski
File
bezpieczenstwo0001.pdf of 14-09-2015
23.13 KB
bezpieczenstwo0002.pdf of 14-09-2015
52.32 KB
bezpieczenstwo0003.pdf of 14-09-2015
65.21 KB
bezpieczestnwo.jpg of 14-09-2015
36.07 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16918
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16918
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?