Zobaczyć znaczy uwierzyć? Sugestia i dezinformacja w przekazie wideo

Konrad Maj , Przemysław Matul

Abstract

Artykuł dotyczy problematyki siły wpływu sugestii tekstowej oraz obrazowej zawartej
w przekazie wideo. Punktem wyjścia do badań były studia nad efektem dezinformacji (np. Loftus, 1975) czyli zjawiskiem polegającym na włączaniu do raportów pamięciowych dotyczących jakiegoś zdarzenia informacji, ze źródeł innych niż samo zdarzenie, mających wpływ na pamięć materiału oryginalnego oraz badania nad manipulacją obrazem wideo (np. Iyengar i Kinder, 1987). Badanymi osobami byli pracownicy jednej z warszawskiej korporacji (N = 198). Plan eksperymentalny zawierał 4 warunki badawcze: Film A: materiał wideo z dezinformacją w postaci pasków tekstowych tzw. ticker sugerujących niewinności bohatera reportażu; Film B: zawierający  dezinformację w postaci fotografii kojarzących się z przebywaniem na wolności mających sugerować, że bohater nie został skazany na karę więzienia; Film C: z dezinformacją w postaci pasków tekstowych tzw. ticker sugerujących winę bohatera; Film D: z dezinformację w postaci fotografii przedstawiających zakład karny mających sugerować, że bohater został skazany; Film E: oryginalny reportaż (warunek kontrolny). Wyniki pokazały, że rodzaj użytego materiału wideo istotnie wpływa na ocenę statusu bohatera reportażu. Badani, którym prezentowano materiał wideo z elementami sugerującymi niewinność bohatera oraz badani z grupy kontrolnej, istotnie częściej oceniali go w kategoriach ofiary (co było zgodne z rzeczywistością). Inaczej wyglądało to w grupach oceniających materiał wideo z sugestiami przedstawiającymi winę bohatera reportażu. Tutaj okazało się, że  największą podatność odnotowano w wariancie z materiałem zawierającym sugestywne fotografie. Badanie ujawniło dużą podatność na manipulację dodatkowymi elementami wizualnymi.   

Author Konrad Maj (Wydział Psychologii)
Konrad Maj,,
- Wydział Psychologii
, Przemysław Matul
Przemysław Matul,,
-
Pages124-140
Publication size in sheets0.8
Book Ogonowska Agnieszka, Ptaszek Grzegorz (eds.): Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, 2013, Impuls
Languagepl polski
File
media0006.pdf of 14-09-2015
18.83 KB
media0007.pdf of 14-09-2015
47.24 KB
media0008.pdf of 14-09-2015
70.96 KB
media0009.pdf of 14-09-2015
50.35 KB
media.jpg of 14-09-2015
53.23 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=16921
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=16921
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?