Wstęp do rozważań na temat aksjomatycznej podstawy zbiegu przestępstw i deliktów dyscyplinarnych w służbach mundurowych

Piotr Jóźwiak

Abstract

Przedmiotem artykułu uczyniono teoretycznoprawną problematykę podstaw zbiegu odpowiedzialności dyscyplinarnej z odpowiedzialnością karną sensu stricto, a więc odpowiedzialnością ujmowaną jako synonim odpowiedzialności za przestępstwo. Jak się bowiem wydaje, punktem wyjścia dla wszelkich rozważań dotyczących zbiegu odpowiedzialności dyscyplinarnej z odpowiedzialnością karną powinna być przede wszystkim odpowiedź na pytanie o aksjomatyczną podstawę zbiegu przestępstw oraz deliktów dyscyplinarnych. Innymi słowy, koniecznym wydaje się udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy polski system prawny - w zakresie, w jakim reguluje problematykę zbiegu odpowiedzialności dyscyplinarnej i odpowiedzialności karnej – oparty jest na teorii jedności przestępstwa (czynu zabronionego), czy też na teorii wielości przestępstw (czynów zabronionych)

 

Author Piotr Jóźwiak (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Piotr Jóźwiak,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Pages97-104
Publication size in sheets0.5
Book Wróblewski Bartłomiej, Jóźwiak Piotr, Opaliński Krzysztof (eds.): Zbieg odpowiedzialności dyscyplinarnej z innego rodzaju odpowiedzialnością o charakterze represyjnym w służbach mundurowych, no. 1, 2014, Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, ISBN 978-83-88360-73-2, 111 p.
Zbieg-odpowiedzialnosci-dyscyplinarnej-Pila-2014.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
URL http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/images/stories/Biblioteka/Ebiblioteka/PDF/048_zbieg%20odpowiedzialnosci_2014.pdf
Languagepl polski
File
Zbieg-1.jpg of 14-09-2015
297.59 KB
Zbieg-2.jpg of 14-09-2015
262.44 KB
Zbieg-3.jpg of 14-09-2015
219.99 KB
Zbieg-4.jpg of 14-09-2015
515.83 KB
Zbieg-5.jpeg of 14-09-2015
1.28 MB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17520
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17520
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?