Charakterystyka problemów w sferze funkcjonowania polskich parków narodowych z perspektywy orzecznictwa sądowoadministracyjnego

Maria Grzymisławska-Cybulska

Abstract

The status of national parks in administrative law seems to be a complex issue.Therefore, it is necessary to analyse the currently applicable acts of law first and then analyse judicial decisions of the Supreme Administrative Court and provincial administrative courts. Moreover, as it seems one may assume with a large degree of probability that the problems which emerge in judicial decisions concern quite fundamental issues such as the status of a party to proceedings or limitations within the scope of property law.

Author Maria Grzymisławska-Cybulska (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Maria Grzymisławska-Cybulska,,
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Pages332-343
Publication size in sheets0.55
Book Kowalska Maria (eds.): Ocena stanu prawnego funkcjonowania polskich parków narodowych, 2015, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, ISBN 978-83-208-2199-4
Abstract in PolishKompleksowa dyskusja na temat uregulowań prawnych funkcjonowania parków narodowych byłaby niemożliwa bez odwołania do orzecznictwa sądowoadministracyjnego, które sprawuje kontrolę legalności działań organów administracji publicznej. Istotą sprawowanego przez sądy administracyjne wymiaru sprawiedliwości jest ochrona wolności i praw jednostki w jej relacjach z administracją. Jak pokazuje analiza orzecznictwa sądowadministracyjnego, praktyczne problemy pojawiające się w sferze funkcjonowania parków narodowych charakteryzuje swoista różnorodność, a obserwowane w orzeczeniach problemy dotyczą tak zasadniczych kwestii, jak np. status strony postępowania, czy ograniczenia w sferze prawa własności.Languagepl polski
File
Miejsce-i-data-wydania-oraz-Recenzenci-Spis-tresci-s-1.pdf of 14-09-2015
178.21 KB
Informacja-o-autoraz-wraz-z-afiliacja.pdf of 14-09-2015
270.83 KB
Spis-tresci-s-2-i-3.pdf of 14-09-2015
263.86 KB
Bibliografia.pdf of 14-09-2015
274.72 KB
Strona-tytu-owa-rozdzia-u.pdf of 14-09-2015
369.14 KB
Strona-tytu-owa-ksiazki.pdf of 14-09-2015
115.55 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17605
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17605
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?