Wolność gospodarcza a teoria zmiany instytucjonalnej

Andrzej Kondratowicz

Abstract

Summary

So far, economics does not offer a well-developed, coherent theory of institutional change. Many important questions pertaining its mechanisms still await their answers. One of them is endo- or exogeneity of institutions themselves and of their changes. The latter may be seen as confrontation of Hayeki- an vs. Euckenian approach to change. This, in turn, leads to the analysis of connections between formal and informal institutions – and especially of the speed with which they evolve.

Each theory requires empirical verification. Either by choice or by lack of better alternatives we frequently assume that an index of economic freedom may serve as a numerical characteristic of the institutional matrix of an economy. This approach makes it possible to test empirically the influence of institutions on economic outcomes. This is a quantum leap forward in comparison to the Walrasian orthodoxy, but is still marred with many limitations. Namely, only to a small degree it reflects the informal institu- tions and it cannot detect differences in quality of morphologically similar ones. As a result, the index of economic freedom, although very useful in empirical verification of many elements of the emerging theory of institutional change, alone is insufficient to fulfill such a goal and must be supplemented by qualitative analysis of informal institutions and of major aspects of good governance in public sector.

Author Andrzej Kondratowicz (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Andrzej Kondratowicz,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pages30-42
Publication size in sheets0.6
Book Mączyńska Elżbieta (eds.): Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy, 2015, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ISBN 978-83-88700-99-6, 536 p.
Abstract in Polish

Streszczenie

Ekonomia nie dysponuje jeszcze spójną teorią zmiany instytucjonalnej. Wiele ważnych zagadnień oczekuje rozstrzygnięcia. Jednym z nich jest endo- bądź egzogeniczność samych instytucji oraz procesu ich zmian (co można widzieć jako konfrontację podejścia hayekowskiego i euckenowskiego). To z kolei prowadzi do konieczności rozważenia związków między instytucjami formalnymi a nieformalnymi – zwłaszcza tempa zmian jednych i drugich.

Każda teoria wymaga empirycznej weryfikacji. Z wyboru lub z braku lepszego narzędzia za numeryczną charakterystykę matrycy instytucjonalnej danej gospodarki często przyjmujemy indeks wolności gospodarczej. Choć umożliwia on empiryczne badanie wpływu instytucji na wyniki gospodarowania, co jest postępem w stosunku do walrasowskiej ortodoksji, to ma jednak swoje ograniczenia. Tylko w niewielkim stopniu odzwierciedla instytucje nieformalne oraz nie oddaje różnic w jakości instytucji podobnych morfologicznie. W rezultacie indeks wolności gospodarczej, choć przydatny w empirycznej weryfikacji elementów teorii zmiany instytucjonalnej, nie jest wystarczający i musi być uzupełniony jakościową analizą instytucji nieformalnych i wyznaczników dobrego rządzenia (good governance).


Słowa kluczowe: wolność gospodarcza, instytucje, zmiana instytucjonalna, instytucje formalne, instytucje nieformalne, dobre rządzenie


Languagepl polski
File
scan-17-18.pdf of 14-09-2015
441.61 KB
tekst-rozdzia-u-I-02-Kondratowicz-verA.pdf of 14-09-2015
337.62 KB
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17656
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17656
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?