Radość, szał i rozpacz: szaleństwo romantycznych poetów

Jacek Wiśniewski

Abstract

The paper relates to the "mad poets" of late 18th century (William Blake's visionary powers, William Cowper's mental illness, Thomas Chatterton's suicide, etc). The author presents views and opinions of contemporary psychologists on the relationship between madness and creative powers of artists. Next, he writes about madness as a literary motif in the writings of Wordsworth, Caleridge and Mary Shelley. The closing part of the paper is devoted to the life and poetry of John Clare, one of the Romantic poets of the second generation, who spent over a quarter of a century, between 1837 and his death in 1864, in mental asylums.
Autor Jacek Wiśniewski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Jacek Wiśniewski
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Paginacja101-119
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.9
Książka Maciej Ganczar, Wilczek Piotr (red.): Literatura Piękna i Medycyna, 2015, HOMINI, ISBN 978-83-7354-553-3, 360 s.
Streszczenie w języku polskimArtykuł traktuje o "szalonych poetach" z końca XVIII wieku (wizjonerstwo Williama Blake'a, choroba psychiczna Williama Cowpera, samobójstwo Thomasa Chattertona, itd). Autor przedstawia poglądy współczesnych teoretyków na temat relacji pomiędzy szaleństwem a kreatywnością artystów. Następnie omawia szaleństwo jako motyw literacki w twórczości Wordswortha, Coleridge'a i Mary Shelley, by przejść do głównego tematu, jakim jest życie i twórczość romantycznego poety Johna Clare'a, jednego z mniej znanych romantyków drugiego pokolenia, który spędził ponad ćwierć wieku, od roku 1837 do śmierci w 1864 r., w zakładach dla umysłowo chorych.
Językpl polski
Plik
MadClare1.jpg z dnia 14-09-2015
191.22 KB
MadClare2.jpg z dnia 14-09-2015
67.68 KB
MadClare3.jpg z dnia 14-09-2015
130.05 KB
MadClare4.jpg z dnia 14-09-2015
131.21 KB
MadClare5.jpg z dnia 14-09-2015
105.17 KB
MadClare6.jpg z dnia 14-09-2015
205.76 KB
MadClare7.jpg z dnia 14-09-2015
183.58 KB
Punktacja (całkowita)5
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17778
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17778
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?