La imagen contemporánea de España en Rusia y Ucrania

Maciej Jaskot

Abstract

The purpose of this article titled “The contemporary image of Spain in Russia and Ukraine” is to draw attention to the fact that, despite world’s globalization and homogenization in the twenty-first century, some well-established in the collective consciousness stereotypes about countries and their inhabitants are still valid. An example of such deep-rooted stereotypes is certainly the perception of Spain by Russia and Ukraine as well as Russia and Ukraine in Spain. Starting with a general introduction to the concept of stereotype by bringing not always known among Polish researchers cultural-historical parallels between Spain and Russia, we come to the conclusion (expected at the beginning of our study): the mutual stereotypes about the mentioned countries have not changed despite the frequent contacts of citizens (tourism, emigration). These fossilized stereotypes have also been confirmed by the results of a small survey we had among Ukrainian students not having any links with Spain.
Author Maciej Jaskot (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Maciej Jaskot,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Pages155-164
Publication size in sheets0.5
Book Furman Ludmiła (eds.): Obraz Hiszpanii i krajów hispanojęzycznych w innych kulturach, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ISBN 978-83-7431-431-2, 177 p.
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu pt. „Współczesne wyobrażenie o Hiszpanii w Rosji i na Ukrainie” jest zwrócenie uwagi na to, że mimo globalizacji i homogenizacji świata na progu XXI wieku pewne utrwalone w świadomości zbiorowej stereotypy na temat państw i ich mieszkańców są w dalszym ciągu aktualne. Przykładem tak głęboko zakorzenionych stereotypów z pewnością jest postrzeganie Hiszpanii przez Rosję i Ukrainę oraz Rosji i Ukrainy w Hiszpanii. Zaczynając od ogólnego wprowadzenia do pojęcia stereotypu poprzez przybliżenie nie zawsze znanej wśród polskich badaczy paraleli historyczno-kulturologicznej pomiędzy Hiszpanią a Rosją, dochodzimy do wniosku, którego spodziewaliśmy się już na początku naszego badania: wzajemne stereotypy na temat wspomnianych państw nie zmieniły się mimo częstszych kontaktów obywateli (turystyka, emigracja). Tę „skamieniałość” stereotypów potwierdzają także wyniki małej ankiety przeprowadzonej wśród ukraińskich studentów niemających żadnych związków z Hiszpanią.
URL http://wydawnictwo.uwb.edu.pl/nowosci/521-obraz-hiszpanii-i-krajow-hispanojezycznych-w-innych-kulturach.html
Languagees hiszpański
File
Hiszpania.jpg of 14-09-2015
1.4 MB
Obraz-Hiszpanii-spis-tresci.pdf of 14-09-2015
426.66 KB
Obraz-Hiszpanii-artykul.pdf of 14-09-2015
1.72 MB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=17857
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=17857
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?