Prawo do wychowania dziecka. Dylematy dawne i współczesne

Bronisław Sitek

Abstract

Norms of civil law quite clearly define the rights of the child, dividing the period of its development at a time when it has no legal capacity to act, limited capacity, and when it finally comes of age. These terms normative are no longer so clear perspective of procedural law and other rights associated with economic values. The new dilemmas now concentrate on the content, which the State introduced into the curriculum in primary and secondary schools and the wider opening of educational content on the usually economical. Children are increasingly participating in various types of casting for commercials, minor girls are models. A common phenomenon becomes earn for children. Scientific conference is an opportunity to tilt on these issues and to assess changes occurring in the child's upbringing and values, which are offered to him.
Author Bronisław Sitek (Wydział Prawa)
Bronisław Sitek,,
- Wydział Prawa
Pages89-101
Publication size in sheets0.6
Book Różański Mieczysław, Sztychmiler Ryszard (eds.): Wychowanie religijne i moralne, 2015, UWM Olsztyn, ISBN 978-83-62383-61-0, 351 p.
Abstract in Polish Normy prawa cywilnego dość wyraźnie określają prawa dziecka, dzieląc okres jego rozwoju na czas kiedy nie posiada ono zdolności do czynności prawnej, ograniczoną zdolność i kiedy w końcu osiąga pełnoletniość. Te określenia normatywne nie są już tak wyraźne w perspektywie prawa procesowego czy innych praw powiązanych z wartościami ekonomicznymi. Nowe obecnie dylematy koncentrują się bowiem na treściach, jakie państwo wprowadza do programów nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz na szerszym otwieraniu treści edukacyjnych na wartości typowo ekonomiczne. Dzieci coraz częściej uczestniczą w różnego rodzaju castingach do reklam, małoletnie dziewczyny są modelkami. Powszechnym zjawiskiem staje się zarobkowanie dzieci. Konferencja naukowa jest okazją do pochylenia się na tymi problemami i dokonania oceny zachodzących zmian w wychowaniu dziecka i wartościach, które są jemu oferowane.    
Languagepl polski
File
IMG-1802-2.JPG of 14-09-2015
516.65 KB
Score (nominal)5
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=18116
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=18116
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?