Pomiar różnic indywidualnych w dyskontowaniu: Inwentarz Dyskontowania

Marta Malesza , Paweł Ostaszewski

Abstract

The aim of the paper is to present the process of construction and psychometric properties of the Discounting Inventory that would allow the assessment of individual differences in delay, probabilistic, effort, and social discounting rates. The assessment of the rate of discounting is important, because high rates of discounting lead to disadaptive behavioral impulsivity. At the beginning, over 400 items covering four types of discounting were generated. The psychometric study (N = 2843) and factor analysis of data allowed to distinguish four traits. Confirmatory Factor Analysis was used to confirm the factor structure of the data from the Exploratory Factor Analysis. It was shown, that the four-factor structure had the best fit to the data. The final 48-item version of the inventory has satisfactory psychometric characteristics, including Cronbach’s alpha and test-retest stability. The successful construction of a universal Discounting Inventory supports the hypothesis that the discounting rate can be regarded as an individual personality trait.
Author Marta Malesza
Marta Malesza,,
-
, Paweł Ostaszewski (Wydział Psychologii)
Paweł Ostaszewski,,
- Wydział Psychologii
Journal seriesPsychologia-Etologia-Genetyka, ISSN 1508-583X, (B 8 pkt)
Issue year2017
Vol35
Pages69-86
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polish dyskontowanie, impulsywność, inwentarz, cecha osobowości
Keywords in Englishdiscounting, impulsivity, inventory, personality trait
Abstract in PolishCelem projektu było skonstruowanie Inwentarza dyskontowania, który umożliwiałby pomiar różnic indywidualnych w zakresie nasilenia dyskontowania odroczonego, prawdopodobieństwa, wysiłku i społecznego. Pomiar nasilenia dyskontowania jest istotny, ponieważ wysokie nasilenie dyskontowania prowadzi do nieadaptacyjnej behawioralnej impulsywności. Wygenerowano ponad 400 pozycji obejmujących cztery rodzaje dyskontowania. Przeprowadzono badanie, w którym udział wzięły 2843 osoby. Następnie wykonano szereg analiz psychometrycznych. Eksploracyjna analiza czynnikowa wykazała czteroczynnikową strukturę uzyskanych danych, odpowiadających czterem rodzajom dyskontowania. Rezultaty konfirmacyjnej analizy czynnikowej wskazują na dobre dopasowanie do danych struktury czteroczynnikowej. Ostateczna, 48-elementowa wersja narzędzia ma zadowalające właściwości psychometryczne, w tym zgodność wewnętrzną i stabilność bezwzględną mierzoną metodą test–retest. Zakończona sukcesem konstrukcja narzędzia wspiera założenie, że dyskontowanie może być traktowane jako cecha osobowości.
Languagepl polski
File
PEG Inwentarz Dyskontowania.pdf 811 KB
Additional file
2017-10-17-10-04-31-769.pdf 24.05 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?