The changing meanings of work among university-educated young adults from a temporal perspective

Justyna Sarnowska , Dominika Winogrodzka , Paulina Pustułka

Abstract

The article discusses the processes of meaning-making which are connected to the significance of work/employment as it intersects with the passage of time. We focus on the narratives of young people (aged 19–34) with a university education at different stages of entering adulthood. Drawing on research linked to education-to-work transitions, we rely on the notion of flexible social time [Adam 1998] to present how individuals subjectively construct breaks and turning points in their biographies. It is argued that the passage of time alters the experience and evaluation of events on the labour market. Based on empirical material from the project entitled Education-todomestic and- foreign labour market transitions of youth: The role of locality, peer group and new media, we discuss three stages tied to varied meanings of work, from late adolescence to adulthood. In particular, we give voice to the interviewees who shared their reflections about: (1) working during high-school, (2) combining university education with employment, and (3) transitioning from education to work, and later career trajectories until their early 30s. The article sheds light on the issue of labour market stability as distinctively constructed at subsequent life-stages.
Author Justyna Sarnowska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Justyna Sarnowska,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Dominika Winogrodzka (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Dominika Winogrodzka,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Paulina Pustułka (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Paulina Pustułka,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Journal seriesPrzegląd Socjologiczny, ISSN 0033-2356, (B 15 pkt)
Issue year2018
No67 (3)
Pages111-134
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishmłodzi dorośli, znaczenie pracy, wchodzenie w dorosłość, bieg życia, analiza temporalna, rynek pracy
Keywords in Englishyoung adults, meanings of work, transition to adulthood, life-course, temporal theory, labour market
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie znaczeń, jakie młodzi ludzie nadają pracy wraz z upływem czasu. Skupiamy się na narracjach młodych osób (w wieku 19–34 lata) z wyższym wykształceniem, będących na różnych etapach procesu wchodzenia w dorosłość. Odwołując się do badań dotyczących przechodzenia z edukacji do zatrudnienia, wykorzystujemy koncepcję elastycznego czasu społecznego [Adam 1998], by przedstawić, jak jednostki konstruują zmiany oraz punkty zwrotne w swoich biografiach. Wraz z upływem czasu zmienia się ocena poszczególnych wydarzeń i doświadczeń na rynku pracy. Opierając się na materiale z projektu „Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy rówieśniczej i nowych mediów”, omawiamy różne znaczenia nadawane pracy na trzech etapach życia od późnej adolescencji do wczesnej dorosłości. Przede wszystkim oddajemy głos badanym, którzy podzielili się swoimi refleksjami na temat: (1) pracy w trakcie szkoły średniej, (2) łączenia studiów z pracą, (3) wchodzenia na rynek pracy bezpośrednio po zdobyciu wykształcenia uniwersyteckiego oraz na późniejszych etapach trajektorii. Artykuł rzuca światło na kwestię stabilności na rynku pracy i jej konstruowaniu na kolejnych etapach życia.
DOIDOI:10.26485/PS/2018/67.3/5
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-94278241-5a3f-4e0d-b137-750d472baa67?q=bwmeta1.element.desklight-84d87501-f121-4e3e-82f1-d0dcdd103dc5;4&qt=CHILDREN-STATELESS
Languageen angielski
File
J. Sarnowska, P. Pustulka the changing meanings of works - ART.pdf 255.46 KB
J. Sarnowska, P. Pustulka the changing meanings of works - oswiadczenie.pdf 4.26 MB
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
Citation count*6 (2020-12-01)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?