Co jedzą "ci inni"? Wątki kulinarne stereotypowych przekonań na temat imigrantów we wczesnym kinie amerykańskim

Aleksandra Drzał-Sierocka

Abstract

Wczesne amerykańskie kino (na użytek niniejszego tekstu rozumiane jako kino sprzed 1905 roku) stanowi fascynujące pole badań na temat szeroko rozumianej zbiorowej świadomości. W specyficznym społeczno-historycznym kontekście, naznaczonym kolejnymi falami imigracji stanowiło (przynajmniej potencjalnie) jedno z narzędzi akulturacji imigrantów oraz pełniło funkcję kulturotwórczą w zakresie kreowania wyobrażeń na temat "obcego" pretendującego do "bycia Amerykaninem). Celem artykułu będzie analiza wybranych wczesnych filmów amerykańskich, w których pojawiły się stereotypowe przekonania na temat kulinarnych upodobań mniejszości narodowych lub innego rodzaju sugestie dotyczące kulinarnych "kontekstów" funkcjonowania imigrantów na przykładzie imigrantów z Chin, Irlandii oraz Niemiec. We wszystkich przpadkach pokażę, w jaki sposób filmowe obrazy korespondowały z innymi przekazami kultury popularnej, w których także znajdowały odzwierciedlenie stereotypowe przekonania na temat imigrantów.
Autor Aleksandra Drzał-Sierocka (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Aleksandra Drzał-Sierocka
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Paginacja479-485
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Książka Żychlińska Justyna, Głowacka-Penczyńska Anetta (red.): Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ISBN 9788380182103, 515 s.
Słowa kluczowe w języku polskimstereotyp, imigranci, kino amerykańskie, kino nieme
Językpl polski
Plik
A. Drzal-Sierocka Co jedza ci inni - R.pdf 1.66 MB
A. Drzal-Sierocka Co jedza ci inni - oswiadczenie.pdf 475.28 KB
Punktacja (całkowita)5
Żródło punktacjipublisherList
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?