Koncepcje sytuacji trudnych: krok naprzód czy krok w tył?

Wiesław Łukaszewski

Abstract

Fifty years ago, as part of his theory of action, Tadeusz Tomaszewski outlined the concept of normal situations and difficult situations. In this concept, a situation’s normalcy or difficulty is defined by the task quality, the characteristics of existing conditions and an individual’s capabilities. The present paper juxtaposes Tomaszewski’s theories with Stevan Hobfoll and Roy Baumeister’s concept of resources. The most important weakness of the latter concept is that it locates the causes of difficulty almost exclusively among the qualities of the self. Another weakness stems from ignoring the role of anticipation in regulating relations between human beings and their environment.
Author Wiesław Łukaszewski (Wydział Zamiejscowy w Sopocie)
Wiesław Łukaszewski,,
- Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Journal seriesCzasopismo Psychologiczne -Pychological Journal, ISSN 1425-6460, (B 11 pkt)
Issue year2015
Vol21
No1
Pages33-38
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish teoria działania, sytuacja normalna, sytuacja trudna, pojęcie zasobów Hobfolla i Baumeistera
Keywords in English theory of action, normal situation, difficult situation, Hobfoll and Baumeister’s concept of resources
Abstract in PolishPięćdziesiąt lat temu Tadeusz Tomaszewski w ramach teorii czynności przedstawił koncepcję sytuacji normalnych i sytuacji trudnych. Normalność lub trudność sytuacji – w myśl tej koncepcji wyznaczana jest przez jakość zadań, charakterystykę panujących warunków i posiadane przez jednostkę możliwości. W artykule zestawiono teorie Tomaszewskiego z koncepcjami zasobowymi Stevana Hobfolla i Roya Baumeistera. Najważniejsza słabość koncepcji zasobowych polega na lokalizowaniu przyczyn trudności prawie wyłącznie we właściwościach Ja. Inna słabość wynika z pominięcia roli antycypacji w regulacji stosunków między człowiekiem i jego otoczeniem. Słowa kluczowe: teoria działania, sytuacja normalna, sytuacja trudna, pojęcie zasobów Hobfolla i Baumeistera
DOIDOI:10.14691/CPPJ.21.1.33
URL http://www.czasopismopsychologiczne.pl/files/articles/2015_PDF_1/04-KA-LUKASZEWSKI_str_33-38.pdf
Languagepl polski
File
lukaszewski_2015.jpg 1.77 MB
Score (nominal)11
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?