Temperamentalne predyktory strategii regulacji emocji negatywnych i pozytywnych u osób z zaburzeniami depresyjno-lękowymi

Anna Pastuszak-Draxler , Barbara Bętkowska-Korpała , Józef Gierowski

Abstract

Temperament has an important predictive role among emotion regulation strategies in persons with diagnosed psychiatric disorders. The purpose of the present study was to investigate the predictive role of temperament for the negative and positive emotion regulation strategies in the group of patients with depressive-anxiety disorders diagnosis. Subjects were 105 patients from the German Clinic for Psychiatry and Psychotherapy Bethel in Bielefeld/ Germany. Tools used in the project were: the Short Diagnostic Interview for Psychiatric Disorders, Temperament-Character-Inventory and the Emotion Acceptance Questionnaire. Emotion acceptance and emotion suppression are related to several temperamental factors. With respect to temperamental factors, the emotion regulation of negative emotions was related to Harm Avoidance, the emotion regulation of positive emotions was related to Novelty Seeking. These findings indicate the important role of temperament as a predictor for emotion regulation strategies.
Publication categoriesDidactic article/chapter
Author Anna Pastuszak-Draxler
Anna Pastuszak-Draxler,,
-
, Barbara Bętkowska-Korpała
Barbara Bętkowska-Korpała,,
-
, Józef Gierowski (Wydział Zamiejscowy w Katowicach)
Józef Gierowski,,
- Wydział Zamiejscowy w Katowicach
Other language title versionsTemperamental predictors for negative and positive emotion regulation strategies in patients with depressive-anxiety disorders diagnosis
Journal seriesPolskie Forum Psychologiczne, [Polish Psychological Forum, POLSKIE FORUM PSYCHOLOGICZNE], ISSN 1642-1043, e-ISSN 2449-6871, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol24
No1
Pages79-92
Publication size in sheets0.65
Abstract in PolishW poszukiwaniu predyktorów regulacji emocjonalnej u osób ujawniających zaburzenia psychiczne istotne znaczenie przypisuje się temperamentowi. Celem pracy była analiza temperamentalnych uwarunkowań strategii regulacji emocji negatywnych i pozytywnych w grupie pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi i/lub lękowymi. W badaniu wzięło udział 105 osób, leczonych stacjonarnie w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Bethel w Bilefeldzie w Niemczech. Wykorzystano następujące metody badawcze: Krótki Wywiad Diagnostyczny Zaburzeń Psychicznych (Mini-DIPS), Inwentarz Temperamentu i Charakteru (TCI) oraz Kwestionariusz Akceptacji Emocji (FrAGe). W badanej grupie klinicznej dwa z czterech wymiarów temperamentu warunkują nasilenie wybranych strategii regulacji emocji: poziom czynnika Unikanie szkody warunkuje regulację emocji negatywnych, natomiast poziom Poszukiwania nowości jest predyktorem w odniesieniu do emocji pozytywnych. Uzyskane wyniki wskazują na znaczącą rolę temperamentu jako predyktora nasilenia wybranych strategii regulacji emocji.
DOIDOI:10.14656/PFP20190105
Languagepl polski
File
Temperamentalne predykatory strategii teskt.pdf 783.57 KB
Additional file
Temperamentalne predykatory strategii oswiadczenie.pdf 226.5 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?